Umbhikisho nokuphanga kuyaqhubeka njengoba nezibalo zikhuphuka

Dylan Bettencourt

Kubikwa ukuthi sebengama-30 abantu asebelahlekelwe yimiphefumulo yabo kuze kube manje emibhikishweni eqhubeka nokukhathaza i-KZN ne-Gauteng.

Ngokusho kwe-National Joint Operational and Intelligence Structure (NatJOINTS) kusukela ngoMsombuluko mhla zi-12 kuNtulikazi, bangaphezu kwama-750 abasolwa asebeboshiwe ngeqhaza labo ekuphangeni nodlame osekuyinto ehamba phambili emibhikishweni yokukhulula uJacob Zuma ezinyangeni zakhe eziyi-15 zesigwebo sasejele.

Kutshalwe amasosha ayi-2 500 e-South African Defence Force (SANDF) kulokho okubizwa nge-‘Operation Prosper’.

UNdunankulu waseKZN, uMnuz Sihle Zikalala, uthe ukuba khona kwamasosha kuzoba nzima esifundazweni.

“I-SANDF izobe igcwele yonke iKZN. Bazosebenzela ezindaweni ezibalulekile zikazwelonke, emtateni, nasemigwaqeni emikhulu. Bazolekelela izikhungo zezempilo, emikhakheni yezomnotho nasezindaweni zodlame,” kusho yena.

Ubonge amaphoyisa ngokusebenza amahora athe xaxa nalabo asebebuyile ekhefini labo bezosiza ekulekeleleni isimo.

Ezigabeni zokuqala zobhubhane lokhuvuthe, amasosha ayi-76,000 athunyelwa ezindaweni ezahlukene ukuqinisa imithetho yomvalelo. Uma ukuphanga nodlame kuqhubeka kungalawuleki, inani elifanayo lamasosha maduze lizoba semigwaqeni yase-Gauteng naKwaZulu-Natali.

Ukusetshenziswa kwamasosha e-SANDF kulandele umhlangano wamaqoqo ezokuphepha emawadini amaningi. Isimemezelo sikaMengameli uCyril Ramaphosa sokuthi amasosha asatshalaliswe sahlanganiswa ne-SANDF kanye nezinye izinhlaka eziningi zokuqinisekisa ukuthotshelwa komthetho. I-SANDF isekela i-SAPS ekulawuleni imibhikisho ebhubhisayo.

Njengoba izinxanxathela zezitolo eziningi kanye namabhizinisi eqhubeka nokushiswa futhi ephangwa ngenxa yokuthi kukhululwe uJacob Zuma osanda kuboshwa, uZikalala uthe akukho lutho olubi ngemibhikisho yabo inqobo nje uma behlala bethobela umthetho futhi bengalimazi izakhamuzi ezingenacala.

Umthombo wesithombe: @BusinessLIVE

Scrolla World Cup Quiz