Umbhali waseNingizimu Afrika usethathe isizwe wasibeka ebalazweni

Umbhali waseNingizimu Afrika uDamon Galgut uwine umklomelo we-2021 Man Booker Prize, okungenye yezindondo ezihlonishwayo emhlabeni, ngenoveli yakhe ethi-The Promise.

“Izindaba ezimnandi. Ngijabule, ngijabule, ngijabule. Ngiyabonga!” esho ku-Twitter uGalgut.

Okubhalwe kwinoveli yakhe, yindaba yomndeni wakwaSwarts abangamaBhunu ongajabule, ohlala epulazini elingaphandle kwasePitoli.  Amulungu omndeni ashona ngamunye ngamunye, bephuca isisebenzi somndeni ifa laso elithenjisiwe – okuyindlu encane ehlala kuyo.

UGalgut ubeyintandokazi enkulu ukunqoba lo mklomelo ohlanganisa nababhali abavela kuwo wonke amazwe omhlaba akhuluma isiNgisi.

Inoveli i-The promise yanconywa kakhulu ngabagxeki, nakuba uWilliam Skidelsky we-Financial Times ayichaze ngokuthi “imnyama futhi ayinamoya”.

USkidelsy ufingqe lokho akubon kubalulekile kwinoveli: “AbakwaSwarts bangase babe isixuku nje esivamile sabamhlophe baseNingizimu Afrika, njengoba kusho umxoxi wale ndaba.

“Nokho bamelwe into enkulu. Ukuxhashazwa kanye nokwabiwa kwempahla; impahla ethathiwe futhi yangabuyiselwa; kanye nomuzwa wokubuyiselwa njalo ufika sekwephuze kakhulu.

“Akuyona yini indaba yaseNingizimu Afrika yesimanje manje?”

Izihloko zakamuva