Umbango ngesikhundla somdidiyeli wamabutho kaZulu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Sekuqubuke umbango oshubile mayelana nesikhundla somdidiyeli womkhumbi wempi kaZulu.

Lesi sikhundla sivuleke ngemuva kokudlula emhlabeni kobesiphethe uMgilija Nhleko.

Abasiconsela amathe lesi sikhundla uMasefa Mhlongo wasoLundi noZakheleni Xulu ophethe ibutho i-Obuka e-Melmoth.

Ngokusho komthombo iNkosi uThanduyise Mzimela webhodi leNgonyama Trust neNkosi uThokozani Mathaba waseMacambini basekela izinhlangothi ezahlukene.

“Ubucayi umbango ophakathi kukaMzimela noMathaba ngoba bafuna ukulawula ibutho likaZulu. Yingakho bebanga ukuthi ngubani okumele avale isikhala sikaMgilija Nhleko ongasekho.

“UMathaba weseka uZakheleni Xulu oyingxenye yabaholi bomdabu abaseka uMntwana uMangosuthu Buthelezi. INkosi uMzimela yeseka uMasefa Mhlongo osehlangothini leSilo samaBandla uMisuzulu,” kusho umthombo.

UMathaba uveze ukuthi akamenywanga emhlanganweni obusoLundi obekudingidwa lolu daba kuwo futhi ukholelwa ekutheni iSilo sinegunya lokuqoka induna entsha yebutho.

Isikhundla somdidiyeli wamabutho kaZulu besilokhu singenamuntu selokhu kwasuswa uMgilija ngo-2021 ngemuva kokusolwa ngokudelela iSilo uMisuzulu kaZwelithini. Kamuva waxolisa kodwa washona ngemuva kwezinyanga ezimbalwa.

UMzimela akatholakalanga ukuba aphawule kanti uMntwana u-Afrika Zulu okhulumela iSilo uMisuzulu uthe uzoxoxa neSilo ngalolu daba bese enikeza imininingwane.

Njengamanje uMasefa Mhlongo noZakheleni Xulu abakaze baphawule ngokulobizela lesi sikhundla.

Umsebenzi womdidiyeli wamabutho ubandakanya ukuhola ibutho kanye nokulinikeza imiyalelo uma liphelezela iSilo emicimbini. Ngokomlando umdidiyeli ubamba iqhaza elikhulu ekuvikeleni isizwe nasekuthumeleni ibutho ngesikhathi sezimpi.

Esithombeni esingenhla: Induna engasekho uMgilija Zihogo Nhleko

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva