Umbango kaShenge neSilo usuphazamisa imikhosi yakomkhulu

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Isizwe samaZulu siphuthelwe isikhumbuzo somlando wempi yasoNdini ngenxa yokungaboni ngaso linye okuqhubekayo phakathi kweSilo samaBandla uMisuzulu noMntwana uMangosuthu Buthelezi.

Minyaka yonke isizwe samaZulu sibuthana esibayeni sasoNdini oLundi ukuze sikhumbule izigigaba zangomhla zizine kuNtulikazi ngo-1879 lapho isigodlo seSilo uCetshwayo kaMpande esahlaselwa khona ngamaNgisi.

Lokhu kuhlasela kwaba isenzo sokuziphindiselela ngemuva kokwehlulwa kwebutho lamaNgisi empini yaseSandlwana ngomhlaka-22 kuMasingana ngawo lowo nyaka.

Impi yasoLundi yangomhla zizine kuNtulikazi kwaba impi yokugcina enkulu phakathi kwamaNgisi namaZulu. Amabutho amaNgisi eNkosi uChelmsford ahlula iSilo uCetshwayo nebutho lakhe nokuyinto eyaholela ekutheni impi iphele. Ngemuva kwempi amabutho kaZulu ahlakazeka iSilo uCetshwayo sadla phansi.

Isikhumbuzo salempi sibaluleke kakhulu ekhalendeni lobukhosi bakaZulu futhi silandela isikhumbuzo sangoMasingana seMpi yaseSandlwana.

Kodwa-ke, umbango oqhubekayo phakathi kweSilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini noNdunankulu waso womdabu uMntwana uMangosuthu Buthelezi ohambisana nokugxambukela kwezepolitiki uphazamise ukubungazwa kwawo.

I-ANC ne-IFP bangene shi kule mpi futhi lokho kubhebhethekisa ukungezwani phakathi koMdala boShenge. Okhulumela iSilo samaBandla uMisuzulu, uMntwana u-Afrika Zulu ubambe elikhulu iqhaza enkulumweni yomphakathi ethinta ukungezwani.

Lo mdonsiswano ube nomthelela nasekuhambeleni umkhuleko waminyaka yonke weSilo ekuqaleni kwalo nyaka obukwaCeza kwaNongoma.

Ukwengeza, kubikwa ukuthi iSilo samaBandla uMisuzulu ubengekho ezweni evakashele umalume wakhe iNkosi uMswati III e-Swatini ngalolu suku olubalulekile njengoba kuthiwa uye khona ukuze ukuyoxilongwa.

Ambalwa amasosha abehambele lo mkhuleko waminyaka yonke kanti ezinye izimeya ze-IFP zagodla izinsiza zizwakalisa ukungenami kwazo ngabakubona njengokungaphathwa kahle kuka Buthelezi.

Esithombeni esingenhla: ISilo samaBandla uMisuzulu kaZwelithini ubingekho emcimbini wesikhumbuzo seMpi yasoNdini

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva