Umasipala waseKZN unciphise isibonelelo semali yezimoto kwizikhulu

Lubhalwe nguSihle Mavuso

Umasipala Inkosi Mtubatuba odonsa kanzima enyakatho nempumalanga yeKwaZulu-Natal, unqamule izibonelelo zezimoto zabasebenzi bawo abasezikhundleni eziphezulu ngenhloso yokonga imali ukuze baqhubeke nokusebenza.

Encwadini eyasatshalaliswa kubasebenzi ngoZibandlela, abasebenzi batshelwa ukuthi ukuncishiswa kwemali kwenziwa ngoba umasipala “usesimweni esinzima sezimali futhi njengamanje ungaphansi kophenyo”.

Lo masipala uke waba ngaphansi kophenyo  eminyakeni embalwa edlule ngemuva kokutholakala ukuthi imali yawo ayikho sesimweni esigculisayo futhi nemali encane eyotholwa yayingaphethwe ngendlela.

Ngenxa yalokhu, imali ekhokhelwa izimoto incishisiwe kubo bonke abaphathi abaphezulu nabaqondisi kanti isinqumo sizobuyekezwa ngemuva kwezinyanga eziyisithupha.

Ukunqanyulwa kwemali kuqalwe

ngoMasingana kulo nyaka.

“Lolu hlelo lugunyazwe [uMkhandlu] ukuze lusetshenziswe. Ingxenye yohlelo ukwehlisa imali esetshenziswa umasipala ngezibonelelo zezimoto,” kufundeka ingxenye yombhalo othunyelwe kubasebenzi abathintekayo.

Umasipala wehlise izibonelelo ngo-30% osekuholele ekutheni abanye abasebenzi balahlekelwe yimali efika ku-R5000 ngenyanga.

Nokho lesi sinyathelo sikamasipala sihlangabezane nembibizane njengoba izinyunyana ezimbili ezimele abasebenzi, i-Independent Municipal & Allied Trade Union kanye ne-South African Municipal Workers Union, zisiphikisa isinqumo se-South African Local Government Bargaining Council.

Ngaphandle kokwehliswa kwenzuzo yemali, umasipala uphinde wehlisa abanye abasebenzi ezikhundleni ethi bebephethe izikhundla ngokungafanele, wavula elinye ithuba lombango njengoba abasebenzi abehlisiwe befunge ukuthi bazosiphikisa lesi senzo.

Umthombo ongaphakathi kumasipala utshele i-Scrolla Africa ukuthi labo abehlisiwe ezikhundleni bazizwa bekhashelwa ngoba bahlangabezana nazo zonke izimfuno ngesikhathi beqokwa.

“Obekufanele akwenze umlawuli [uDkt Siyabonga Ntuli] ukunikeza labo abathintekile ithuba lokuthuthukisa iziqu zabo zibe sezingeni alifunayo esikhundleni sokwehliswa ezikhundleni,” kusho umthombo wangaphakathi.

*Naphezu kwezithembiso zikamasipala  zokuphendula nokuzwa uhlangothi lwawo ngaloludaba, azikho izimpendulo esizitholile ngaphambi kokushicilelwa.

Izihloko zakamuva