UMasipala waseGoli nezikweletu ezixake usathane

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Ukuphatha budlabha idolobha laseGoli sekuholele ekutheni likwelete imali engaphezu kuka-R6 billion kubahlinzeki bezinsiza kanye nosomabhizinisi abasebancane.

Lokhu kungenxa yokuntengantenga kwezombusazwe kuleli dolobha eselishintshe iziMeya okwesihlanu esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyishumi.

Esikhundleni sikaDkt Mpho Phalatse we-DA kwafakwa uDada Morero we-ANC ngoMandulo odlule. UMorero wasuswa ngomyalelo wenkantolo ephakeme ngemuva kwenyanga esikhundleni sakhe kwangena uDkt Phalatse owakhishwa ikhansela le-Al Jama-ah, uThaphelo Amad ngoMasingana ngo-2023.

IMeya entsha uKabelo Gwamanda usanenyanga eyodwa ephethe.

Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yokuqala yedolobha, uGwamanda uthe lokhu kukhishwa nokushintshwa kweziMeya kube nomthelela omubi kwezezimali zedolobha.

“Esekutholile ukuthi umnotho wedolobha untekenteke kulandela ukwethulwa kwesabelomali esinephutha nguhulumeni wamaqembu amaningi we-DA.”

“Siyazi ukuthi ekupheleni kukaNhlangulana ngo-2021 uphenyo lwezimali lukahulumeni wobumbano lwendawo okungumfelandawonye oholwa i-ANC lwakhombisa imali engu-R6.6 billion okuyiyona esele kuleli dolobha. 

“Kodwa-ke, sithe sibuya ngoMasingana ngo-2023 ngesikhathi sithatha izintambo kumfelandawonye wamaqembu amaningi sathola uhulumeni ongasenamali ehleli futhi kunama-invoice angaphezu kuka-R6 billion angakakhokhelwa,” kusho uGwamanda.

Ukuqinisekisile ukuthi umfelandawonye we-ANC uphethe idolobha ngemali ebolekiwe yesikhashana ukuze kuqedwe ukusalela emuva kokukhokhwa kwabahlinzeki.

UGwamanda uthe abakuhlolile ukuthi idolobha elinesabelomali sika-R90 billion ngonyaka lisebenza ngendlela engu-66%.

Ukuze kuliwe nenkinga kagesi ekhona, uGwamanda uthe bayalele i-City Power ukuthi yelule isivumelwano sayo sokuthenga ugesi nesiteshi sikagesi i-Kelvin ngeminyaka emithathu okuyisivunelwano esizophela ngoMfumfu ngo-2026.

“Kumanje idolobha lithenga u-87% wamandla kagesi kwa-Eskom kanti uKelvin uyasixhasa ngemali esele engu-13%.”

Idolobha lisakhungethwe izinkinga eziningi ezihlanganisa izinga eliphezulu lobugebengu kanye nezinsiza ezingezinhle zamanzi kanye nokukhucululwa kwendle emijondolo ngenxa yokubheduka kwesifo sohudo esesibulale abantu abangu-26 e-Gauteng.

Ukudala amathuba emisebenzi entsheni kanye nokulwa nobugebengu, idolobha lizothola amaphoyisa angu-2 000 azosebenzisana namaphoyisa kaMasipala kanye nabe-SAPS ekunqandeni ubugebengu.

Amaqembu ezepolitiki kumele akhulume ngenkulumo kaGwamanda ngoLwesithathu.

Izihloko zakamuva