Umasipala uxwayisa umphakathi ukuthi uyeke ukushontsha izitini kungenjalo bazofaka amaphoyisa

Kabelo Tlhabanelo

Izakhamuzi zase-Seven Miles e-Kuruman, e-Northern Cape, zithathe izitini kwamasipala ezibekelwe ukulungisa imigwaqo zazisebensiza emagcekeni azo.

Izakhamuzi zithi sezikhathele ukungakwazi ukungena emagcekeni azo njengoba kugcwala amanzi nodaka uma lina izulu.

USello Motse uthe igceke lakhe ligcwala udaka uma lina.

“Seside isikhathi sikhuluma nabaholi bethu kodwa ukukhala kwethu kufana nokuthela amanzi emhlane wedada. Uma lina, izinga lamanzi lifinyelela emaqakaleni ethu. Kubi kakhulu,” kusho uSello.

“Ngiyazi ukuthi lokhu esikwenzayo akulungile, kodwa akulutho uma kuqhathaniswa nalokhu osopolitiki bethu abakuntshontshayo.”

U-Anna isakhamuzi sakule ndawo uthe uthathe izitini ezilinganiselwa kwezingu-50.

“Bengidinga ukuzisebenzisa kwingxenye encane yegceke lami. Angifani nabanye abantu angizange ngithathe izitini eziningi. Uma befuna sizibuyise, angeke nginqabe noma ngilwe ngoba angifuni ukuya ejele,” kusho yena.

“Sekuyisikhathi sokuthi uhulumeni abone ukuthi abantu bacasukile bagane unwabu futhi abasenaso isineke ngenxa yezithembiso ezingekho.”

UTshenolo Goitsmang uthe amaphutha amabili awalungisi lutho.

“Ngiyalazi igceke lasekhaya uma lina ukuthi libanjani, kodwa imigwaqo iyazidinga lezo zitini ukuze ama-ambulensi namaphoyisa akwazi ukungena emigwaqeni uma kunetha imvula. Ibona kanye abantu abazokhala uma i-ambulensi ingasakwazi ukufika emizini yabo,” kusho uTshenolo.

U-Olebogeng Leserwane, ongumxhumanisi weforami noyisishoshovu kusebenza, uthe bahlangabezana nezinhlelo ezingakaphothulwa.

“Lezo zitini sezineminyaka engaphezu kwemibili zikhona kusukela ngaphambi kokuqubuka kwe-Covid-19 kanye nomvalelandlini. Amanzi abelokhu egeleza emagcekeni abantu.”

Ikhansela lesigodi uGomolemo Chere utshele i-Scrollla.Africa ukuthi izitini bezihloselwe ukulungisa imigwaqo.

“Siyazi ngabasolwa. Kuzoba nezingxoxo ngalesi sigameko uma sesivula kabusha umkhandlu ngoLwesibili ngomhlaka-4 kuMasingana, kuzonqunywa ukuthi lizovulwa yini icala emaphoyiseni.”

Izihloko zakamuva