Umasipala nezinhlelo zokuvikela abasuke beyosoka

Lubhalwe nguThabisa Ndzindzwa

“Mabaye bephila, babuye bephila!”

Lesi kube isicelo ngesikhathi uMasipala wesiFunda i-Alfred Nzo uvula iwindi lokusoka lasebusika ngomkhuleko nangombuthano wokuqwashisa ngokuphepha kwabafana abasuke beyosoka.

Ukwethulwa kwalolu hlelo ngesonto eledlule kucelwe ukuthi kungenelele uNkulunkulu kwizinselelo ababhekana nazo uma besentabeni.

Muva nje lo mkhuba ungcoliswe ukukhula kwezibalo zokushona kwezingane ezisuke ziyosoka ikakhulukazi e-Eastern Cape kuMaspala wesifunda i-OR Tambo kanye ne-Alfred Nzo.

Enye yezinselelo igxile ezikoleni zokusoka ezingekho emthethweni lapho kungekho khona ukugadwa kwabafana abasebenzisa izidakamizwa.

Ngokusebenzisana nezinhlaka ezehlukene, uMasipala ubeke izinhlelo zokudambisa lezi zinselelo okuhlanganisa nokuhlinzeka ngezokuthutha kulabo abasuke beyosoka ukuze bafinyelele kuzo zonke izikole zokusoka esifundeni.

USomlomo kaMasipala, uMnu Sixolile Mehlomakhulu ugcizelele umsebenzi wawo wonke umuntu wathi kumele siqinisekise ukuphepha kwalabo abaya kosoka futhi sivumele iNkosi ukuthi ihole lolu siko lasendulo njengoba kuyibo abasagcina amasiko nendabuko.

INkosi uJongilanga Sigcawu, onguSihlalo wendlu yabaholi bomdabu nama-Khoi San e-Alfred Nzo, ushayele ihlombe umsebenzi owenziwe izigungu zokusoka ezifundeni nasezindaweni ezehlukene ukuqinisekisa ukuphepha kwabafana abasuke bezosoka njengoba sehla isibalo sabashonayo isizini ngayinye.

Ngomsebenzi owenziwa izigcawu zokusoka zendawo nezezifunda liyehla izinga lokushona kwabafana abasuke bezosoka, kodwa inhloso enkulu ukubavikela,” kusho uSigcawu.

Ngehlobo eledlule abafana ababili ababezosoka e-Bizana baminza emfuleni uMzimvubu. Kwatholwa isidumbu somfana oyedwa kuphela.

Lo mcimbi uphinde wasebenza njengenkundla yokuthandazela ukuphela kwezinye izinkinga zomphakathi ezihlanganisa ubugebengu nokusebenzisa kabi izidakamizwa kanye nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezinganenokuqwashisa ngokuphepha emlilweni ngesikhathi sasebusika.

Esithombeni esingenhla: Abaholi boMdabu namalungu ekomidi likaMasipala ngesikhathi kwethulwa isizini yokusoka e-Alfred Nzo, e-Eastern Cape

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe 

Izihloko zakamuva