UMashaba ufuna kuboshwe abebegwamande umbuso

Everson Luhanga

Umholi we-ActionSA uHerman Mashaba usexwayise uphiko lwezokushushisa kuleli i-National Prosecuting Authority (NPA) ngokuthi uma ingababophi labo abathintekayo embikweni wokulawulwa kombuso, uzobavulela amacala yena siqu.

Encwadini ayibhalele umphathi we-NPA u-Advocate Shamila Batohi, ngoLwesithathu, uMashaba ubeke umnqamulajuqu wezinsuku eziyisikhombisa ukuthi labo ababaliwe embikweni woMphathi wamaJaji uRaymond Zondo babekwe amacala.

“Ngicela nivulele amacala labo abathintekayo embikweni zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa nithole le ncwadi.

“Lokhu kuhambisana negunya le-NPA njengoba libekwe esigabeni sika-179(2) soMthethosisekelo wezwe; futhi senanela iziphakamiso eziningi kuwo wonke uMbiko wokuLawulwa koMbuso, onxusa i-NPA ukuthi iqale ukuqulwa kwamacala obugebengu.

Uqhube wathi: “Uma kwenzeka nehluleka, mina, Herman Mashaba, njengoMengameli we-ActionSA – kodwa okokuqala njengesakhamuzi sakuleli – ngeke ngibe nayo enye indlela ngaphandle kokuthi ngivulele labo abathintekayo embikweni amacala.”

Engxoxweni abe nayo ne-Scrolla.Africa, uMashaba uthe akasoze angenela umfelandawonye ne-ANC inqobo nje uma esaphila. “Noma sekunjani angisoze ngazihlanganisa nayo,” esho.

UMashaba ukhwele wadilika iqenjini elibusayo, walibiza ngenhlangano yezigebengu ebhidlize izwe ngokuzitapela izimali zomphakathi.

Ekhuluma engxoxweni ebihlelwe iNhlangano kaNelson Mandela ngoLwesithathu, iPhini loMphathi we-NPA, u-Advocate Anton du Plessis, uthe abaningi abasolwa ngelokulawulwa kombuso bazoboshwa ngoNtulikazi njenge ngxenye yokubuyisela umthetho.

UMashaba uthe impi yokulwa nenkohlakalo ehleliwe idinga izinyathelo eziphuthumayo. Kungokuthatha isinyathelo esisheshayo kuphela, ngendlela yokuboshwa kwabantu, umphumela wokushushiswa nokuboshwa, okuyonikeza incazelo kwiKhomishini yezoBulungiswa yoPhenyo ngokuLawulwa koMbuso.

Izihloko zakamuva