‘UMama uSarah’ ugogo ka-Obama oneminyaka engama-99 ubudala akasekho emhlabeni

Dylan Bettencourt

UBarack Obama uselahlekelwe ngugogo wakhe oneminyaka engama-99.

USarah Ogwel Onyango Obama ushonele ekhaya e-Kenya.

Lowo owayengumengameli ubhale esitatimendeni wathi: “Mina nomndeni wami sizilile njengoba silahlekelwe ngugogo wethu esimthandayo, obaziwa ngabaningi njengoMama uSarah kodwa thina besimubiza ngoDani noma ngoGogo.

“Sizomkhumbula kakhulu, kodwa sizogubha ngokubonga impilo yakhe ende futhi emangalisayo.”

Uthe ugogo wakhe wamsiza wakwazi ukubhekana nokushona kukayise nokuqonda imvelaphi kayise ongasekho emaphandleni ase-Kenya.

“Ngesikhathi ngiqala ukuya e-Kenya ukuyofunda kabanzi ngemvelaphi yami kanye nobaba wami owayesedlulile ngaleso sikhathi, kwakunguGogo owangisiza ngolwazi engangiludinga. Kwakuyizindaba zakhe ezazisiza ukuvala isikhala enhliziyweni yami.”

Umama uSarah wazalwa ngowe-1922 futhi wayaziwa ngokuba yisishoshovu senhlalo esisiza mayelana nezingqinamba zezingane kanye nezimndeni.

Uchithe iminyaka engamashumi njengomphathi wenhlangano okuhloswe ngayo ukufundisa amantombazane kanye nezintandane. Futhi ubesebenzisa isikhathi sakhe sokuphumula enza iphalishi elishisayo namadonathi ezingane zesikole zendawo.

U-Uhuru Kenyatta, uMengameli wase-Kenya, uhloniphe uMama uSarah, wathi: “Ukudlula emhlabeni kukaMama uSarah kuyinto ebucayi esizweni sethu. Silahlekelwe ngowesifazane obeqinile, futhi enobuhle. Ubengumuntu wesifazane oyinhloko yomndeni wakwa-Obama futhi ubefana nophawu olumele ukubaluleka komndeni.”

Umthombo wesithombe: @BarackObama

Izihloko zakamuva