Umama ongakwazanga ukukhokha imali ayebile uvele wazibulala kanye nezingane zakhe

Kamogelo Muvhenzhe

Umama onabantwana ababili ohlala endaweni yase-Rotterdam e-Limpopo uzidlise ushevu yena nezingane zakhe ngoMsombuluko ntambama ngemuva kokubanjwa entshontsha imiholo enkampanini yokungcwaba.

Unyaka wonke u-Angie Maluleke ubeqoqa imali kamasingcwabisane kumalungu omphakathi lapho okuholwa khona imali yesibonelelo sikahulumeni yakwa-Sassa ayinike umphathi wakhe ophethe inkampani yokungcwaba.

NgoLwesibili olwedlule lo oneminyaka engama-33 oqhamuka e-Rotterdam eLimpopo uqoqe imali, kodwa wangayihambisa kumphathi wakhe imali ebalelwa kwizi-R5,000.

Ngenkathi umphathi wakhe namalungu omphakathi ethola ngalokhu akwenzile ngoMsombuluko bamusabise ngokumubopha.

UMaluleke ubeseyisebenzisile imali futhi engazi ukuthi uzoyikhokha kanjani

Ngokutatazela wenza into ethuse abaningi wafaka ushevu ekudleni wakudla nezingane zakhe ezimbili ezineminyaka eyisihlanu enye ineminyaka emibili.

UXiluvha oneminyaka eyisihlanu usindile futhi uthola ukulashwa esibhedlela, kodwa uNhlakuso beno-Angie bashone besendleleni bephuthunyiswa esibhedlela.

Ngokusho kwamzala wakhe uNyiko Maluleke oneminyaka engama-34 uthi umndeni usola ukuthi imali uyisebenzise ukukhokhela izikweletu abenazo.

Akukwazi ukuthi angaqeda imali efike kwizi-5000 kungakapheli ngisho isonto elilodwa. Uyisebenzisele ukukhokha izikweletu zakhe kusho uMaluleke.

Uthe ugogo ka-Angie nomama wakhe bamutshelile ukuthi bazomukhokhela izikweletu anazo ngemali yesitokofela abebeyilindile kodwa akusizanga lokho.

Ubengumuntu othulayo engazwani nokukhuluma. Sisola ukuthi ubephansi kwengcindezi kodwa akazange akuxoxe nathi. Esingakwenza manje ukwamukela ukudlula kwakhe emhlabeni ngoba angeke sisamubuyisa kusho umzala.

Umngani wakhe ongafunanga igama lakhe lidalulwe uthe u-Angie ubedlala izitokofela eziningi ubesehluleka ukuzikhokhela.

Kubuhlungu ukuthi uthathe impilo yakhe kabuhlungu wafaka nezingane phakathi kusho umngani.

UTruth Hlongwane osebenza e-Sewatumone Funeral Service uthe bebazi ukuthi u-Angie usebenzise imali yamakhasimende abo kodwa uthembise ukuthi uzoyikhokha.

Amaphoyisa esifundazwe aqinisekisile ngalesehlakalo ukuthi uphenyo lwabo luveza ukuthi u-Angie uzidlise ushevu ngoba enezinkinga zemali.

Okwikhomishini yesifundazwe uThembi Hadebe ugxeke lesi sehlakalo weluleka abantu ukuthi bathole usizo kumndeni, kubefundisi, abangani nabakufundele ukumelana nalezi zimo ukuze kugwemeke isehlakalo esifana nalesi.

Izihloko zakamuva