Umakoti uquleke washona ngosuku lomshado wakhe

Arthur Greene

Kuyishwa elibuhlungu ukuthi ngosuku obekufanele bazibophezele ngalo ukuchitha impilo yabo yonke ndawonye, umakoti wavele waquleka ngokukhulu ukuzuma washona.

Kodwa umkhwenyana ukhethe ukushada nodadewabo esikhundleni salokho. Ekupheleni kosuku, ubeseshadile.

Umshado phakathi kukaMangesh Kumar noSurabhi ubuhlelelwe uLwesine olwedlule esigodini sase-Samaspur e-Uttar Pradesh eNdiya.

Umkhwenyana nomndeni wakhe bafika ekhaya lomndeni kaSurabhi ngoLwesine futhi baqala amasiko omshado ngalobo busuku.

Ngesikhathi semikhosi uSurabhi wakhononda ngokungakhululeki ngezikhathi ezithile kamuva, waquleka.

Ngokushesha udokotela obiziwe ube esebika ukuthi ushonile.

“Ngokusho kadokotela, umakoti ubulawe yisifo senhliziyo,” kusho izihlobo zikaSurabhi zitshela i-The Times of India.

Umkhwenyana, unqume ngokusobala ukuthi ubengazelanga amahhala la, ngakho-ke ube esecela abazali bakamakoti ukuba bamshadise nodadewabo omncane.

Abazali bavuma, futhi umkhwenyana nomakoti wakhe omusha uNisha, bashade ngabo lobo busuku – ngenkathi isidumbu sikaSurabhi silele egumbini elilandelayo.

Umfowabo kaSurabhi, eshaqekile ngokwenzeke ebusuku, utshele leli phephandaba ukuthi, “Kube yisimo esixakile njengoba umshado kadadewethu omncane ubuqhubeka, kodwa isidumbu sikadadewethu oshonile silele kwelinye igumbi.”

Umalume kamakoti, u-Ajab Singh, utshele i-IANS ukuthi, “Asikaze sihlangane nemizwa exubeke kanjena. Usizi lokushona kwakhe nenjabulo yomshado yinto esingakayijwayeli.”

Umthombo wesithombe: @nypost

Izihloko zakamuva