UMagashule engcupheni yokuphuma ngomnyango ku-ANC 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli wezepolitiki

Isikhathi sesifikile! 

U-Ace Magashule unikwe umnqamulajuqu wezinsuku eziyisikhombisa ukuchaza ngesenzo sakhe noma azitholele ikhaya elisha lezepolitiki.

Ikomiti likazwelonke le-ANC eliqondisa izigwegwe (NDC) limnike isonto lonke ukuthi achaze ukuthi kungani kungamele axoshwe kuleli qembu lezombusazwe ngokuzama ukumisa uMengameli uCyril Ramaphosa ngo-2021.

Utholwe enecala lokwephula umthethosisekelo weqembu njengoba engenalo igunya elisemthethweni lesigungu esiphezulu sikazwelonke lokumisa uRamaphosa.

Ngesikhathi emiswa uMagashule wayesolwa ikhomishini yokulawulwa kombuso ngezinsolo zokuthinteka enkohlakalweni yenkontileka ka-R250 million ye-asbestos, e-Free State.

Inkontileka yakhishwa ngesikhathi uMagashule enguNdunankulu walesi sifundazwe. Lowo owayengumphathi we-ANC ubekwe icala kanti ukushushiswa kwakhe kusaqhubeka eNkantolo eNkulu yase-Bloemfontein.

UNobhalaJikelele we-ANC uFikile Mbalula uthe “ukwehluleka kwakhe ukuxolisa kusho ukungaziphathi kahle.

“Unikezwe izinsuku eziyisikhombisa zekhalenda kusukela osukwini aziswe ngalo ukuthi abhale iziphakamiso ku-NDC ukuze abonise isizathu sokuthi kungani isiphakamiso se-ANC sokuxoshwa singabekwa njengesijeziso esifanele.”

Lowo owayengumholi wase-Free State waba nokungaboni ngaso linye noRamaphosa owahlula owayekhethwe uMagashule uNkosazana Dlamini-Zuma engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC ngo-2017.

UMagashule obesondelene kakhulu nowayenguMengameli wezwe uMnu Jacob Zuma ubonakale ehola iqeqebana elimelene noRamaphosa elizibiza nge-Radical Economic Transformation elingaphakathi ku-ANC.

Ube umholi we-ANC oseqophelweni eliphezulu ukususwa esikhundleni ngesinqumo se-ANC sokuhoxa esiphoqa abaholi be-ANC abathweswe amacala ukuthi bashiye esikhundleni.

Lesi sinqumo ebesiyimpikiswano kube yisu elibalulekile leqembu likaRamaphosa lokuqeda abaholi abathintekayo ekuphangeni izinkampani zikahulumeni kanye nokuxhashazwa kohlelo lukahulumeni lokuthengwa kwempahla.

Akukacaci ukuthi uMagashule uzoya kuphi ukuze ethule kabusha umkhakha wakhe wezepolitiki, kodwa ubonakale ejabule nabaholi be-EFF ngesikhathi leli qembu ligubha usuku lwalo lwe-Freedom Charter.

Esithombeni esingenhla: U-Ace Magashule

Izihloko zakamuva