Uma kukhulunywa ngebhizinisi, uDinki unesibindi

Lungani Zungu

Ngesikhathi uDinki Mthembu onesibindi elahlekelwa ngumsebenzi wakhe wokuba ngunogada, akazange ahlale phansi akhale ngebhadi lakhe.

Esikhundleni salokho, wasebenzisa imali yakhe ye-UIF ukuqala ibhizinisi lezinkukhu.

“Angizange ngizidabukele, kodwa ngalwa ngenza impilo yami yaba ngcono,” utshele abakwa-Scrolla.Africa.

Lokho kwakungowezi-2019 kanti namhlanje, uDinki wase-Hammarsdale eThekwini, uthengisa izinkukhu ezilinganiselwa kweziyi-1000 ngenyanga.

Uthe ukudilizwa kwakhe kwabayisibusiso esifihlekile.

“Ikhanda lami lavele laduma ngesikhathi ngitshelwa ukuthi angisenawo umsebenzi, kodwa ngokushesha ngaqala ukucabanga ngezinto engingazenza ukuze ngiphile,” esho.

“Ukulahlekelwa umsebenzi kuyadabukisa, kepha ukungabi nalo uhlelo kuyinhlekelele.”

UMthembu weluleka abantu ukuthi baqale amabhizinisi phakathi nobhubhane balwe baze bafinyelele ezinhlosweni zabo.

Umama wezingane ezimbili uthe ukujabulele ukuba ngusomabhizinisi wesifazane.

“Angenzi imali engako, kodwa ukuvuka ngisebenzele okuthile okungokwami ​​kuyigugu,” esho.

“Kunzima ukuqala kodwa uma usuqalile konke kuzokwenzeka.”

Uthe izimo zimuphushele ekutheni aqale ibhizinisi lakhe, kodwa uyajabula ngendlela izinto ezihambe ngayo. Ibhizinisi lakhe njengamanje lizinze e-Hammarsdale kodwa unezinhlelo zokulandisa.

“Abantu kumele bafunde ukuzenzela into yabo. Noma ngabe unesitolo esincane bese wenza leyo nzuzo ka-R1, ungcono,” esho.

“Isiqubulo sami sithi: ukuhlehlela emuva cha, ukuya phambili njalo.”

Izihloko zakamuva