Ulethe injabulo nesasasa umqhudelwano wogogo welikanobhutshuzwayo 

Bekungeyona iNdebe yoMhlaba yeFifa – kodwa uThabiso Sekhula uthi umqhudelwano webhola lezinyawo wamazwe ngamazwe wogogo ulethe abasha nabadala ndawonye e-Tzaneen

I-Nkowankowa iyisiphithiphithi sangezimpelasonto lapho abantu abasha abapenda khona ilokishi ngokubomvu: izimoto ezipakwe ezindaweni zokugeza izimoto, intsha ehlekayo nexoxa emigwaqeni kanye nokudla kwezinhlobo ezahlukene okutholakala kuwo wonke amakhona.

Kodwa ngempelasonto edlule bekunomsindo okhethekile endaweni. Ogogo abavela kuwo wonke umhlaba bafike kule ndawo ukuzoshukumisa imisipha futhi babonisile ukuthi ngubani kubo ongaba umpetha womqhudelwano wokuqala we-Grannies International Football Tournament (iGIFT).

IMelika ihambe nesicoco esihlonishwayo kodwa i-Nkowankowa izohlala inawo umqhudelwano wayo okhethekile.

Uhlanganise abancane nabadala futhi usibonisile ukuthi naphezu kweminyaka yobudala sonke siyakwazi ukwenza izinto ezimangalisayo. Lo mqhudelwano ubusingathwe ngempelasonto kodwa isimo besihamba ngogesi kusasele izinyanga ukuthi uqale.

Igama leqembu lakule ndawo i-Vhakhegula Vhakhegula lisuselwa eqenjini leBafana Bafana, eliphinde likhombiseogogo asebezilolonge izinyanga ukuze balungele umqhudelwano nokuthi bathole udumo lwasekhaya.

Kuhlelwe umqhudelwano wesibhakela ukuze bathole amandla nokuthi basungule amaqembu okuzilolonga ukuze bathole ukuqina futhi badle ipapa nenhloko ukuze bakwazi ukukhahlela ibhola.

Umngani wami uNkhensani ohlala elokishini ubize lo mqhudelwano ngoyinqayezivele nokuyinto emenza aziqhenye. Uhlanganise abancane nabadala kanti nezingane ezivame ukunamathela komakhalekhukhwini bazo beziphumile zigcwele emigwaqeni ngobuningi bazo.

“Sizokhuluma ngalo mqhudelwano nokuthi ulethe kanjani umhlaba endaweni yangakithi eminyakeni ezayo,” kusho uNkhensani enkundleni yezemidlalo ebigcwele izihlwele.

Lo mqhudelwano wenzeke ngemizamo kaMama uBheka Ntsanwisi oyiqhawe lendawo ozinikele ekuqinisekiseni ukuthi ogogo emphakathini bathola ukuhlonishwa okubafanele.

Uma ingahleli imicimbi yabantu abadala inhlangano yakhe yakhela imindeni entulayo izindlu e-Limpopo.

Kuleli sonto imizamo yakhe ibonakale igcwele imigwaqo, yasikhumbuza ngesikhathi uMiss SA uNdavi Nokeri ebeka leli lokishi ebalazweni ngokuwina isococo esiphakeme kakhulu emhlabeni.

Sonke siye sacula saphinde sadansa enkundleni nabo bonke abaculi baselokishini namavolontiya ahlanze inkundla nemigwaqo ukulungiselela lo mqhudelwano.

Imeya, uNgqongqoshe wezemidlalo, abasakazi bakumabonakude kanye nezinhlangano zamatekisi bonke bebezile ukuzokweseka lo mqhudelwano. Lo mqhudelwano weminyaka uwuphawu lwalokho okungafezwa uma umuntu oyedwa ekholelwa emandleni emiphakathi yethu.

Izizathu zikaMama uBheka zokungena kulo mqhudelwano ukuthi ubona sengathi izalukazi zikhishwa inyumbazane ezinhlelweni zezomnotho, ezemidlalo kanye nezenhlalakahle.

Ngesonto elilodwa nje kuphela abantu ababaluleke kakhulu e-Tzaneen bekungogogo bethu futhi bawujabulise ngempela umphakathi. Sihalalisela izaguga zethu ngokusibonisa ukuthi akuyi ngeminyaka ukuthi singakwazi ukwenza okuthile nokuthi uma sisebenzisana singahlanganisa umhlaba ndawonye ngoba kuningi esingakuxoxa.

Esithombeni esingenhla: I-Breakers ewine isicoco emqhudelwaneni we-Grannies International Football Tournament 

Umthombo wesithombe: Nkhensani Ngomane

Izihloko zakamuva