ULesufi uguqula isimo sokhetho eGoli 

Lubhalwe nguZukile Majova
Umhleli Wezepolitiki

Kuke kwaba nesikhathi lapho obekubukeka sengathi i-ANC izolahlekelwa amavoti eGoli okhethweni oluzayo.

Empeleni, ukube ukhetho lukazwelonke lufike ezinyangeni eziyisithupha ngemuva kokhetho lokugcina lohulumeni basekhaya ngo-2021, bekuyovalwa ngehlahla ku-ANC eGoli.

Akukaze kwenzeke naphambilini ukuthi leli qembu elibusayo libe namandla kangaka njengoba lihlulwe kubo bonke omasipala esifundazweni okhethweni olulodwa.

Ku-ANC, iGoli liyisizinda sayo sokukhiqiza amavoti. Libeka engcupheni imali engaphezu kuka-R330-billion unyaka nonyaka.

Uhulumeni waseGoli unesabelomali sika-R153-billion kanti amadolobha amathathu amakhulu athola isabelo sengonyama – i-Johannesburg (R75-billion), i-Tshwane (R47-billion) kanye ne-Ekurhuleni (R57-billion).

Ukhetho lwangoLwezi lwango-2021 lwaba iziqubulo ku-ANC osekuphele iminyaka engaphezu kwamashumi amabili ivumela ukuwa kwengqalasizinda eGoli, e-Tshwane nase-Ekurhuleni.

Ngesikhathi iqembu liphethe uhulumeni wesifundazwe kanye nomasipala abakhulu, ngaphezu kwamabhilidi angu-400 adunwa futhi izinkampani eziningi zasuswa ezindaweni zamabhizinisi amakhulu futhi ubugebengu sebudlangile emadolobheni.

Njengoba kukuningi okusengcupheni enkulu i-ANC ayikwazanga ukulinda kuze kube ukhetho lwakulo nyaka ngaphambi kokuthi yenze uPanyaza Lesufi uNdunankulu ukuze aqhube iqhinga lokuguqula izinto.

Ngesikhathi engena esikhundleni ngoMfumfu ngo-2022, lowo owayenguNgqongqoshe wezeMfundo wayenezinyanga ezingu-20 kuphela ukuthi aguqule isimo se-ANC. Iqembu belisanda kuthola amavoti angu-36.06% eGoli.

Ukubusa ngokubambisana kwaba undabamlonyeni futhi amaqembu aphikisayo abenawo futhi asenawo amavoti alinganiselwa ku-64%.

Sekudlule izinyanga ezingu-16 i-ANC ibukeka ibuyele esimeni eGoli, njengoba iKwaZulu-Natal ne-Western Cape sekungenzeka ibuswe ngohulumeni wobumbano ngemuva kokhetho.

ULesufi waba nenhlanhla; i-DA yasungula yabe isilahla uDkt Mpho Phalatse owaphatha iDolobha laseGoli njengemeya ngemuva kokhetho lohulumeni basekhaya.

I-DA ihlulekile ukumeseka kwaze kwabhidlika umfelandawonye eGoli.

Ngokuhamba kwesikhathi iqembu lasichitha isicelo sakhe sokuba nesikhundla esiphezulu, kwamenza waphelelwa isikhathi kwezombusazwe futhi alizange limthathe njengomuntu ozongenela ukhetho lokuba uNdunankulu eGoli.

La maphutha abe nomthelela omkhulu ekutheni uLesufi aqinise isandla sakhe esifundazweni.

I-ANC imthatha njengoNdunankulu owenza kahle futhi kumele ubone idayari yakhe ukuze ubone ukuthi ungakanani umsebenzi awenzayo.

Kuleli sonto, ufake amaphaneli elanga emtholampilo i-Diepkloof e-Soweto futhi wethula ubudlelwano bezinkampani ezizimele ukulwa nobugebengu. I-Vuma Cam ixhumanise amaphoyisa noxhaxha lwamakhamera angaphezu kuka-6,000 asezingeni eliphezulu esifundazweni sonke.

ULesufi uphinde wavula isikole samabanga aphansi esibiza izigidi zamarandi e-Tembisa.

Ngaphambi kwalokhu, unikeze izincwadi zokuqashwa ezingu-32 000 kubantu abasha abangaphansi kukahulumeni waseGoli.

Enye intsha engu-18,000 iye yaqashwa njengabaqaphi bezimoto, ochwepheshe bezindlu, nokunakekela imvelo nezindawo zomphakathi.

Umeme abantu abangaphezu kuka-3,000 ababengamasosha oMkhonto weSizwe ukuthi bahlanganyele naye ekulweni nobugebengu eGoli.

Okujabulise izigidi kakhulu e-Soweto, uLesufi akagcinanga nje ngokuxoxisana ngokusulwa kwesikweletu sikagesi esikweletwa izakhamizi zasemalokishini, ubefaka ama-transformer kagesi amasha emalokishini ahlukene aseGoli.

Lo mlisa usohlwini lwamagama futhi kuzothakazelisa ukubona ukuthi imuphi umthelela ezogcina ube nawo emandleni e-ANC okhethweni lukazwelonke oluzayo.

Esithombeni esingenhla: uNdunankulu waseGoli uPanyaza Lesufi.

Umthombo: X

Izihloko zakamuva