Ukuzinikela kukaHani emzabalazweni kuheha intsha ukuthi iyovota

Lubhalwe nguDoreen Mokgolo

Intsha yaseDuduza e-East Rand ikukhuthalele ukuvota okhethweni lwangomhlaka-29 kuNhlaba ingqugquzelwa yimpilo yeqhawe lenkululeko uChris Hani.

Futhi banxusa umphakathi ukuthi nawo wenze kanjalo.

Lokhu kulandela imicimbi eyenzeke kuleli lokishi ngoMgqibelo odlule yokukhumbula impilo yomlweli wenkululeko ongasekho.

Isithombe sikaHani sipendwe esitolo kanti kunesifundo ngalokho akulwela okwethulwe ehholo lomphakathi.

Wabulawa mhla ziyishumi kuMbasa ngo-1993 uJanusz Walus ngaphandle komuzi wakhe e-Dawn Park, e-Boksburg phakathi nezinxushunxushu ngaphambi kokuguqukela entandweni yeningi ngemuva kwaloyo nyaka.

UHani wayengumholi we-South African Communist Party kanye nesikhulu sabasebenzi ophikweni lwezempi lwe-ANC, uMkhonto weSizwe (MK).

Ekhuluma kulo mcimbi uZandi Shabalala uthe kumele abantu abasha baphume ngobuningi babo bayovota.

“Ukuphela kwendlela yokuvikela izinzuzo zentando yeningi kanye nokuhlonipha ifa kanye nenkumbulo kaHani nabanye abalwela inkululeko ukuvota kwakho,” usho kanje.

UNhlanhla Maseko uthe kubuhlungu ukubheka emuva bese ucabangisisa ngalokho abantu abasha ababekudela ngesikhathi sobandlululo uma ukuqhathaniswa neqiniso lamanje.

“Kuyadabukisa ukuthi abantu abasha okuhlanganisa nathi esathweswa iziqu, asisebenzi, abaningi bancike kwizibonelelo zikahulumeni ukuze baphile.

“Kunzima ukulangazelela ukhetho oluzayo njengoba sizungezwe ukwehluleka,” kusho uMaseko.

Ikhansela le-ANC ewadini lesi-86 uNsizwa Mekgwe uthe uHani usewuphawu lokuphikisa, ukuzimisela kanye nethemba lomhlaba ongcono.

“Sikhumbula uHani phakathi kwezinkinga zomnotho eziqinisekisa inkolelo yakhe nokuqiniseka kwakhe ukuthi ubungxiwankulu abusona isixazululo.

“Kubalulekile ukuthi siqinisekise ukuthi ukuzinikela kwakhe kuyahlonishwa ezweni, nangaphandle kwemingcele yaleli zwe. Kufanele sisebenze kanzima ukuguqula umnotho wethu, siqede ukucwasa ezikhungweni njengengxenye yezifundo zomlando ngempilo yakhe,” kubeka uMekgwe.

Esithombeni esingenhla: Ikhansela uNsizwa Mekgwe.

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva