Ukuyiphaka ibemagwala mabili kucishe kwamlimaza uRamaphosa 

Lubhalwe nguZukile Majova

Izinsuku ezintathu zokuzimisela sezedlule kwizithunywa ebezitheleke engqungqutheleni yokukhetha ubuholi be-ANC ukuzokweseka uMengameli Cyril Ramaphosa obebanga noDkt Zweli Mkhize. Sekuwumlando ukuthi uRamaphosa udle umhlanganiso wahlaba ngenkwa umfokaMkhize.

Ukubalwa kwamavoti kuqale ngoMsombuluko ekuseni kanti abagqugquzeli bohlangothi lukaMkhize bebenethemba lokuthi imiphumela izovuna bona.

Esinyathelweni esibukeke njenge sokulambela ukunqoba ngenkani, ezikaMkhize zizezabala abalandeli bazo.

Bathe ukubala kwabo abalandeli kubaqinisekise ngo-60/40 engqungqutheleni.

Ngalesi sikhathi, uphiko lwaseKZN beluthembele ezifundeni ezintathu zase-Eastern Cape – i-Alfred Nzo, iJoe Gqabi naMathole – ingxenye ye-Free State kanye nokwesekwa okuncane okuvela kwezinye izifundazwe.

Ukunxenxa abavoti kuthathe elinye igxathu  kufunwa omunye u-10% kuya ku-15% ukuze kuqinisekiswe ukunqoba.

Kodwa-ke, ukubalwa kwabantu abaningi akusona isiqinisekiso sokuthi abantu bazovota njengoba beyalelwe uma sebebodwa ekuvoteni okuyimfihlo.

Emini ngeSonto uhlangothi lukaMkhize beseluwine isigungu esiphezulu sesifundazwe i-Limpopo kanye ne-North West.

Lokhu kususe uthuthuva phakathi kwezithunywa zamagatsha kanti namalungu e-Provincial Executive Committeeebefuna ukuwushaya indiva umyalelo wamagatsha awo wokweseka uuRamaphoskulezi zifundazwe.

Yilolu qhekeko olwenze umbango washuba kanzima phakathi kukaRamaphosa noMkhize.

Ngesikhathi kuqhubeka ukubalwa kwamavoti ngoMsombuluko ekuseni, i-Scrolla.Africa sibikelwe ukuthi isibalo esikhulu sohlangothi lukaRamaphosa sisaqinisekisa ukuthi bazowina ngo-5% kuya ku-10%.

Lokhu kwenziwe ukuthi uRamaphosa ukhiphe amabutho amaningi

Ukwenza isibonelo, uvumele abalandeli bakhe ababili abasondelene naye kakhulu uNgqongqoshe wezoBulungiswa uRonald Lamola kanye  noNdunankulu wase-Eastern Cape u-Oscar Mabuyane ukuthi bakhankasele isikhundla esifanayo sephini likaMengameli.

Lokhu kunikeze obeqhudelana nabo uPaul Mashatile ithuba.

Kanjalo nasembangweni wesikhundla sikaNobhala Jikelele, uhlangothi lukaRamaphosa luye engqungqutheleni noMnuz Mdumiseni Ntuli noFikile Mbalula kodwa amagatsha agcine eqoke uMbalula.

Isinqumo sokuhoxiswa kukaMashatile osafuna ukwesekwa isifundazwe saseGoli siphinde sahlukanisa uhlangothi lukaRamaphosa sashiya umbango wezikhundla eziphezulu uvulelekile.

Izihloko zakamuva