Ukuthuthukiswa kwabesifazane nemiphakathi embonini yezokuvakasha yase-Limpopo

Empeleni kuleli sonto kuvele ubufakazi bokuthi sintula ulwazi ngezinto eziningi esingazazi, kubhala uThabiso Sekhula.

Eminyakeni engu-20 edlule, ngangineminyaka engu-15 ngingazi ukuthi ngizokwenzani ngempilo yami. Lo mbuzo wawungekho ngisho nasezintweni engangizicabanga.

Enye yezinto engikhumbula kahle ukuthi ngangifuna ukuyenza kwakuwukuhamba e-Limpopo ngiyobona umhlaba.

Kodwa, namuhla ngibuyele khona emaphandleni futhi ngicabanga ukuba ukufuya izilwane zasendle esigodini sangakithi sase-Sekgosese e-Limpopo lapho engakhulela khona.

Cishe ucabanga ukuthi ngingumuntu ophupha kakhulu. Kodwa ngesikhathi senkomfa yaminyaka yonke yabesifazane kwezokuvakasha yase-Limpopo ngifunde ukuthi ukufuya izilwane zasendle kulula kakhulu kunalokho ongakucabanga futhi njengoba umengameli wethu uCyril Ramaphosa evezile, kunamathuba amaningi emali.

Bengicabanga ukuthi lezi zingxoxo ngezabantu abacebile nabaziwayo kodwa kuleli sonto ngifundile ukuthi kudingeka umzamo omncane nokufunda okuningi.

Le ngqungquthela ibibanjelwe e-Lephalale esiFundeni sase-Waterberg, idolobha elinemboni yezimayini ephumelelayo okuyikhaya lamahle angu-40% ezwe.

Ezolimo nezokungcebeleka zilandela ngemuva njengokudala amathuba omsebenzi edolobheni njengoba kwenzeka ezindaweni eziningi esifundazweni. Izilwane zasendle ziletha izigidigidi esifundazweni.

Abavakashi bakhokha imali efinyelela ku-R1.4 million uma befuna ukuzingela futhi abanqeni ukukhokha imali elinganiselwa ku-R20,000 ubusuku ngabunye ukuhlala endaweni kanokusho enemenyu yenyama yezilwane.

Ngaphambi kokuthi ungahlulele uthi  ngigqugquzela ukuzingela kwezilwane, khumbula ukuthi okhokho bethu babezingela izilwane ukuze bathole ukudla.

Esinye sezihloko ezinkulu kule ngqungquthela kube ukuthi abesifazane banesandla esikhulu embonini yezilwane zasendle.

INingizimu Afrika inenani eliphezulu kakhulu lezindawo ezinotshani oluhlaza futhi isendaweni yesithathu emhlabeni ngezinhlobonhlobo zemvelo enamazwe afana ne-Brazil ne-DRC.

Ngokuyisisekelo, ezokuvakasha ziyisithombe sethu esikhulu kunazo zonke futhi imboni yezilwane zasendle inguBeyonce wakho konke. I-SanParks inohlelo oluzokunikeza izilwane zasendle mahhala endaweni yakho.

Kunjalo, sinenqwaba yezilwane zasendle kangangokuthi sizinikeza abanikazi abazimele ukuze bahlobise iziqiwi zezwe.

Indawo yasemakhaya enganikela ngamahektha angu-10,000 omhlaba omkhulu ukuze ibe isiqiwu sezilwane zasendle ingathola izilwane zasendle mahhala ezivela eziqiwini zethu zezwe, kuvuleke amathuba emisebenzi.

Umhlaba osesigodini sakithi ubiza cishe u-R30,000 amahektha angu-10 omhlaba namalungelo okusebenzisa ibhizinisi.

Ezokuvakasha, ezolimo kanye nezezimayini ziyinsika zomnotho wase-Limpopo futhi njengoba izimayini zincipha, ezokuvakasha zizodlula maduze nje njengomsunguli omkhulu wokuqashwa kwabantu ezweni.

Isinyathelo somlando sokuhlomisa imiphakathi ukuthi ibambe iqhaza kwezokuvakasha kwezilwane zasendle siyimbangela engaqeda ububha esifundazweni esifana ne-Limpopo lapho izigidi zamahektha omhlaba zisewugwadule futhi okumangalisayo ukuthi zisemiphakathini yasemakhaya.

Kuyingqophamlando kangangokuthi ngisho nenkampani edumile i-Airbnb yethule isikhungo sayo sokuqeqesha nokuthuthukiswa kwamakhono esifundeni sase-Waterberg ukuze kwandiswe inani labanolwazi kumasipala onothile ngemvelo nezilwane zasendle.

Lokhu kutshengisa ukuthi njengoba izikhathi zishintsha, sinethuba lokusizana nokuhlanganyela emiphakathini entulayo.

Futhi njengoba ezokuvakasha zizodala amathuba emisebenzi acishe abe yisigidi ngo-2030, lesi isikhathi esifanele sokunquma ngokuba ngumfuyi wezilwane zasendle – noma okungcono kakhulu, ukuthi sesinolwazi ngebesingakwazi kanti nombuzo umile ukuthi lolu lwazi esesinalo luzozisiza kanjani izimpilo zethu nezimpilo zemindeni yethu?

Esithombeni esingenhla: Abesifazane base-Limpopo Kwezokuvakasha bezofunda ngamathuba ezokuVakasha kwezilwane zasendle. 

Umthombo wesithombe: Limpopo Women In Tourism eyaziwa nangokuthi iLimWit

Izihloko zakamuva