Ukuthanda izinja kumholele ekuvuleni ibhizinisi eliphumelele

Karabo Rammutla

Njengezingane eziningi uChris Mabe wayethanda izinja kusukela esemncane. Ngisho esengumfana wesikole wayezingela onogwaja nezinja zakhe.

Kodwa uChris akazange acabange ukuthi ngelinye ilanga uyoqhuba ibhizinisi lezinja eliphumelelayo.

Manje usezalanisa izinja ezisezingeni eliphezulu ukusiza abasebenzi bezokuphepha kanye ne-SAPS e-Mamelodi, e-Tshwane.

Ngesikhathi uChris esungula i-Mmangwathi Trading Project ukuze aqale ibhizinisi lakhe waba ngomunye wabaqeqeshi abambalwa abaqeqeshelwe izinja abamnyama kuleli.

Lo mphathi wezinja oziqeqeshe yena uthi esakhula wabona ukuthi izinja zingafundiswa, zikwazi ukulandela imiyalelo zisize abantu.

“Ngesikhathi ngiqala ukufunda ngezinja eziqeqeshayo ngathola ukuthi zingaqeqeshelwa ukugada, ukutakula ngisho nokuqondisa. Ngaqala ukuqeqesha izinja egcekeni lami ngaze nganquma ukuzandisa.”

Ngo-2011 wayeka umsebenzi wakhe eposini wagxila ebhizinisini lakhe.

“Ukuyeka umsebenzi wami kwanginika isikhathi esanele kulo mkhakha ngaqala ukungenisa izinja nokuzalanisa. 

Kwadingeka ukuthi ngisuke e-Mamelodi ngiyohlala esiqiwini e-Kameeldrift ukuze ngibe nesikhala sokwandisa izinja.”

Ngaphandle kwezimbuzi, izinkomo, izingulube, izinkukhu nonogwaja uChris unezinja ezingu-143.

Ngesikhathi sakhe uqhuba imikhankaso efundisa ngamarabi, ukwelapha izikelemu nokunakekela izinja.

“Ngavolontiya kwa-SPCA lapho abatshale kumina umoya wokuvolontiya ngaze ngasiza ngokuvulwa komtholampilo wezilwane e-Mamelodi futhi ngisaqhubeka nokubambisana nohulumeni ukufundisa nokuhlinzeka ngosizo lwezilwane.”

Ubaba wezingane ezintathu unabasebenzi abayisikhombisa futhi uhlela ukuvula indawo yokuphatha izinja ukuze afundise abanye.

“Izingane zami zithanda izinja kanti indodana yami yokuqala iqeqeshelwe ukuphatha izinja. Iphupho lami ukuthi sifundise abanye amakhono esiwafundile nesiwathole eminyakeni edlule.”

Isithombe esingenhla ngesikaChris Mabe echaza ngothando lwakhe lwezinja

Umthombo: Karabo Rammutla

Izihloko zakamuva