Intukuthelo ngokushintshwa kwekhabhinethi eKZN

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kuqubuke ulaka kwi-ANC KwaZulu-Natal ngokugxambukela kwebamba likaNdunankulu kwikhabhinethi.

NgoLwesibili, ibamba likaNdunankulu uNomagugu Simelane Mngadi umemezele ukuthi useqoke uNgqongqoshe omusha wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi uMnu Sipho KK Nkosi ozovala isikhala sikaDkt Ntuthuko Junda Mahlaba.

Uphinde wamemezela ukuthi uMahlaba uzoba uNgqongqoshe eMnyangweni wezobuCiko, amaSiko, ezeMidlalo kanye nezokuNgcebeleka kanti uzongena esikhundleni sikaNgqongqoshe owaxoshwa u-Amanda Bani Mapena.

Ngemuva kwalesi simemezelo amalungu e-ANC abeseka uMahlaba avuke umbhejazane asola ubuholi be-ANC ngokudlala ipolitiki ngokushintsha ikhabhinethi.

“Baqale impi ngokukhipha uMahlaba eMnyangweni wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi. Babefuna ukumkhipha ngoZibandlela.

“Siyazi ukuthi balwa naye futhi bayazi ukuthi uhlela kabusha amabutho akhe okubalwa kuwo uJomo Sibiya no-Amanda Bani Mapena abaxoshwe kwikhabhinethi. Lena impi,” kusho omunye umholi etshela i-Scrolla.Africa.

Kuyacaca ukuthi imizamo yokususa uMahlaba iqale ngemuva kokungaboni ngaso linye phakathi kwakhe nabanye abaholi abaphezulu abayisithupha esifundazweni.

Lolu qhekeko lwenze ukuthi kufike abaholi  be-ANC abaholwa uMengameli uCyril Ramaphosa noNobhala Jikelele uMnu Fikile Mbalula ukuzolungisa isimo KwaZulu-Natal.

Ukuguqulwa kabusha kwekhabinethi kwenziwe ngesikhathi uNdunankulu uNomusa Dube-Ncube engekho njengoba kuthiwa usohambweni olusemthethweni e-Kenya.

UNdunankulu obambile uSimelane Mngadi ophinde abe iphini likaSihlalo we-ANC esifundazweni uthe uMahlaba uthuthelwe kwezamaCiko, amaSiko, ezeMidlalo kanye nezokuNgcebeleka ngenxa yomsebenzi wakhe oncomekayo kuhulumeni nangenxa yomsebenzi wakhe ngesikhathi eyimeya yase-Newcastle phakathi kuka-2019 no-2021.

Bobabili oNgqongqoshe bangabaholi bomphakathi nezishoshovu ezisebenze emikhakheni ehlukene yamasu futhi banolwazi olunzulu ngezinselelo uhulumeni abhekene nazo,” kusho uMngadi.

UNkosi uke waba umholi wenyunyana yothisha (Sadtu) KwaZulu-Natal futhi wabamba iqhaza elikhulu emkhankasweni wowayenguMengameli wezwe uMnu Jacob Zuma ngo-2009.

Waduma ngokuhola umbhikisho wothisha wokunyuselwa imiholo ngo-7% owabiza uNgqongqoshe wezabasebenzi bakaHulumeni wangaleso sikhathi uGeraldine Fraser Moleketi ngomholi wezepolitiki ongasebenzi.

Igama elasetshenziswa ukumchaza ngelokuthi “iwewe” okuyigama elathathwa esihlokweni sengoma eyaduma kakhulu kaDJ Syanda.

Esithombeni esingenhla: UNgqongqoshe omusha wezokuhlaliswa kwabantu nezemisebenzi yomphakathi uSipho KK Nkosi, iPhini likaMengameli wamajaji KwaZulu-Natal uMjabuliseni Madondo kanye noNdunankulu obambile uNomagugu Simelane Mngadi

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva