Ukusebenzisana kososayensi baseNingizimu Afrika nabaseMelika ocwaningeni lokhokho bethu

Arthur Greene

Isihlobo sasendulo sabantu esasihamba e-koppies ngaseGoli eminyakeni eyizigidi ezimbili edlule, sasikwenza lokho njengabantu banamuhla.

Ukusebenzisana kososayensi baseNingizimu Afrika nabaseMelika kwenza ukuthi lokhu kutholakale, kwaqeda impikiswano ekudala yabakhona mayelana nendlela ama-hominins (abantu kanye nokhokho bethu abaseduze) ababehamba ngayo).

Le-hominid ethile yaziwa ngokuthi i-Australopithecus sediba futhi yaqale yachazwa uLee Berger nethimba lakhe eNyuvesi yase-Witwatersrand ngowezi-2010.

USolwazi Berger kanye nendodana yakhe eneminyaka eyisishiyagalolunye bathola amathambo ezilwane ezashabalala e-Malapa Cave, enyakatho-nentshonalanga yeGoli.

Kamuva kwavela ukuthi la mathambo kwakungawengane yomfana uKarabo kanye nowesifazane osekhulile.

Eminyakeni emihlanu kamuva, ngowezi-2015, abacwaningi bathola amathambo omgogodlo omunye wesifazane endleleni yezimayini endaweni efanayo. Bamqamba ngokuthi u-Issa, okusho ukuthi “umvikeli” ngesi-Swahili.

Bathola ama-vertebrae amane ukusuka emhlane wakhe ongezansi kanye nethambo elibizwa ngokuthi i-sacrum elihlanganisa umgogodla ne-pelvis.

Abacwaningi beNyuvesi yase-Witwatersrand kanye neNyuvesi yase-New York bacwaninga ukugoba komgogodla futhi bathola ukuthi lezi zilwane zazihambahamba zime ngezinyawo ezimbili, ngendlela abantu abahamba ngayo.

Baphinde bathola ukuthi babesebenzisa izingalo ukuze bagibele njengoba kwenza izinkawu.

Lokhu abakuthola kuye kwaveza ososayensi kulo mkhakha. Ambalwa kuphela amasethi aqhathanisekayo emigogodla avela esikhathini sokuqala sase-Afrika ake aqoshwa, futhi u-Issa ungelinye eliphelele kakhulu.

“Uchungechunge oluhlotshaniswayo lwama-lumbar vertebrae luyimvelakancane ngokungavamile emlandweni wezinsalela ze-hominin, njengoba kunemigogodla emithathu kuphela eqhathanisekayo eyaziwayo kuwo wonke umlando wase-Afrika,” kusho umbhali oholayo uSolwazi Scott Williams weNyuvesi yase-New York etshela i-Africa News.

Umthombo wesithombe: @LeeRberger