Ukuntuleka komuntu ozolandela Uhlanga Lomhlabathi esikhundleni kudala uqhekeko emndenini wobukhosi bakwaZulu

Lungani Zungu

Ukukhothama kwenkosi ebuse isikhathi eside yesizwe samaZulu iSilo samaBandla wonke uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu sekuqubule ukungezwani esigodlweni ngokuthi ngubani ozoba ngumlandeli wakhe.

Umntwana kaPhindangene uMangosuthu Buthelezi, ongumzala womndeni, usethuthele ebukhosini ukuyodambisa ukungezwani okwenzeka endlini yobukhosi.

Ekhuluma ngaphandle kwesigodlo senkosi engasekho kwaNongoma enyakatho ne-KZN ngoMgqibelo, uButhelezi uthe akukho okushaya amanzi ngemindeni emikhulu efana nendlu yobukhosi ehilizisanayo.

Imbangela yokukhothama kweNkosi nayo ibiyinkinga ebangwayo, ngemuva kokuthi uButhelezi ekuqinisekisile ukuthi ukhothame ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid-19, kodwa elinye ilungu lomndeni likwenqabile lokho.

UButhelezi uthe odokotela abangama-20, kuhlanganisa noNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize, bazamile ukusindisa impilo yeNkosi esibhedlela i-Chief Albert Luthuli, kodwa yonke imizamo yabo yehlulekile.

Ekuqaleni, umndeni wawuthi iNkosi izolala isigodlweni sayo esikwaNongoma ukuze abantu babone isidumbu sayo ngaphambi kokuba ibekwe endaweni yokugcina.

Lokhu kwamthukuthelisa uButhelezi.

Umndeni ube usuthatha enye indlela ngemuva kwalokho wathi isidumbu sakhe ngeke sibhekwe ngenxa yemithetho ye-Covid-19.

Ngaphandle kokudalula amagama, uButhelezi uthe abanye emndenini bafuna ukungayinaki imithetho kahulumeni ye-Covid-19.

Usabise ngokulahla imisebenzi yakhe yokuxhumana nesizwe ngamalungiselelo wokubekwa kwenkosi.

Uhlanga Lomhlabathi uZwelithini usebenze iminyaka engama-50 njengeNkosi yesizwe samaZulu.

“Ngiyawenza lo msebenzi, ngisho nangezikhathi ezinzima,” kusho uButhelezi.

Ubuye wanxusa ukuthi izinhlaka zomndeni wasebukhosini zihloniphe iNkosi ize ibekwe ngosuku olwaziwa ngumndeni.

Inkonzo yesikhumbuzo izoba ngoLwesine, kusho uButhelezi.

UButhelezi uthe wahlangana namalungu omndeni wasebukhosini ukuxoxa ngamalungiselelo okubekwa kweNkosi kodwa abanye baphikisana nomkhuba ojwayele ukwenziwa uma kufihlwa iNkosi.

Ethukuthele, uButhelezi usabise ngokuthi uzowashiya amalungiselelo omngcwabo, kodwa wancengwa nguNgqongqoshe wamaPhoyisa uMnu uBheki Cele noNgqongqoshe wezeMpilo uZweli Mkhize ukuthi baqhubeke.

Akusikhona okokuqala ukuthi abasebukhosini bazithole behilizisana ngemuva kokudlula kweNkosi.

Ngenkathi iSilo uZwelithini sibekwa njengenkosi ngowezi-1971, waphoqeleka ukuba ayobhaca ngemuva kwezinsolo zokuthi kukhona ababesendlini yakhe ababefuna ukumbulala.

Izinyane leNkosi uThulani Zulu, okhulumela abasebukhosini, uthe izingxoxo zomuntu ozohlala esihlalweni sobukhosi zizobhungwa uma iNkosi isibekiwe.

NjengoButhelezi, ubuye wanxusa amalungu omndeni wakhe ukuthi asuse ingxoxo mpikiswano kuze kube iNkosi ibekwa endaweni yokugcina.

Izinyane leNkosi uZulu uthe iSilo samabandla wonke uZwelithini uzofihlwa ngasese ngumndeni kuphela.

Izihloko zakamuva