Ukungathembeki eqenjini le-ANC

Lubhalwe nguZukile Majova

Abaphathi be-ANC baziqhelelanisile njengoba kungase kuqulwe icala leNgqungquthela Kazwelonke (55) yeqembu.

Futhi akukho abangakwenza ngalokhu.

Maningi amaqembu angeneme ngendlela amagatsha, izifunda nezifundazwe aqhube ngayo ingqungquthela yokukhetha ubuholi.

Ibamba likaNobhala uPaul Mashatile utshele isithangami sabezindaba ngoLwesithathu, ukuthi iqembu liphenya ngevidiyo esisabalele ekhombisa abaholi besifunda se-ANC e-Limpopo beshaya indiva imithetho yeqembu.

Kuleso simo abaholi babanjwe bethwebula omazisi bamalungu e-ANC emotweni esikhundleni sokwenza lokho endaweni okuzoqinisekiswa kuyo uhlelo.

Amaqembu azama ukukhetha abalandeli bawo ukuthi babe izithunywa engqungqutheleni yokukhetha ubuholi ngenyanga ezayo futhi lokho kubeka leli qembu engcupheni yokuquliswa amacala.

E-Eastern Cape inkantolo ithole ukuthi amalungu amagatsha angekho emthethweni esifundeni i-Dr RW Rhubusana anikezwe isikhundla sokuvota ezingqungqutheleni zokugcina zeqembu.

INkantolo eNkulu yase-South Gauteng iphinde yathola ukuthi ingqungquthela yesifunda i-Josiah Gumede KwaZulu-Natal ibingekho emthethweni ngenxa yokuthi amanye amagatsha ahlulekile ukulandela imigudu yokubamba imihlangano yamagatsha.

Lokhu kuchitha yonke ingqungquthela yesifunda futhi kunomthelela engqungqutheleni ye-ANC KwaZulu-Natal okuyilapho obekubambe khona iqhaza izithunywa zesifunda saseJosiah Gumede.

INkantolo izokhipha isinqumo ngalolu daba ngoMsombuluko ngomhlaka-14 kuLwezi.

UMashatile uthe u-85% wamagatsha amele leli qembu angaphezudlwana kuka-3 000 asehloliwe.

“Ngokomthethosisekelo kufuneka u-70%, ngakho-ke sesidlule kudala ku-70% owawudingeka.

“Sesiyilungele ingqungquthela.”

Kamuva utshele i-SABC News ukuthi iqembu lilindele ukuthi ezinye zezithunywa ezizizwa zingeneme ngezinqubo zingafaka iqembu eNkantolo. 

“Sisebenza silindele noma yini futhi kungenzeka ukuthi singamangalelwa. Abanye abahlukumezekile bangafuna ukuya eNkantolo.”

Ingqungquthela ezoba ngomhlaka-15 kuya ngomhlaka-20 kuZibandlela e-Nasrec, e-Midrand izohanjelwa izithunywa ezizovota ezingaphezu kuka-4,200 kanye nezivakashi ezingu-1,800, okuzokwenza ingqikithi yenani lezithunywa ibe ngu-6,000.

Izihloko zakamuva