Ukukhuphuka kwentela ka-Eskom akulona ihlaya

Dylan Bettencourt

Abantu baseNingizimu Afrika abathola ugesi kwa-Eskom sebezokhokha u-15,6% ngaphezulu kusuka ngomhla wokuqala kuMbasa.

INkantolo eNkulu igunyaze inkampani ukuthi iqokelele imali eyizigidi eziyi-R10 ngaphezulu njengengxenye yemali yayo evumelekile kulo nyaka.

Lokhu kukhuphuka kwemali kuza ngesikhathi izakhamizi zihlangabezana nokuphela kukagesi kanye nokwehluleka kukagesi phakathi kwezidingo ezimbi.

Ukusetshenziswa kukagesi waseNingizimu Afrika kuyanda phakathi nezinyanga zasebusika kodwa amakhaya amaningi kungenzeka abekezelele amakhaza kulobu busika ngokuntuleka kwemisebenzi eku-32.5%.

Ucwaningo olwenziwe nguWayne du Plessis we-Southern African Faith Communities ’Environment Institute luthole ukuthi amakhaya amaningi kufanele enze izinqumo ezinzima ngokuthi yini okumele ithengwe.

“Sithole ukuthi abantu kufanele bakhethe phakathi kwezinto ezibalulekile njengokudla, okokugqoka, ukufunda esikhundleni sokuthenga ugesi,” esho.

USizwe Palma, okhulumela i-Cosatu uthe lokhu kukhula kwenani lentengo kuzokhathaza imindeni eminingi kakhulu ngesikhathi sobhubhane.

“Okukhathaza kakhulu iqiniso lokuthi asikuboni lokho esikukhokhelayo. Siyaqhubeka nokubona ukucishwa kukagesi futhi siphila esimeni lapho kungekho khona ugesi othenjwayo,” esho.

I-Cosatu izohlangana noMnu uPravin Gordhan, onguNgqongqoshe Wezamabhizinisi Kahulumeni, ukubhunga ngezinto ezifana nokucishwa kagesi kanye nokwenyuka kwentengo.

Umthombo wesithombe: @TimesLIVE

Izihloko zakamuva