Ukujabha abaqapha umphakathi bengalubhadi emcimbini  wokubongwa

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Bekunokudumala ehholo lomphakathi Ikhwezi elokishini laseGugulethu ngesikhathi amalungu angaphezu kuka-250 aqapha kule ndawo engafiki emcimbini wawo wokubongwa.

Lo mcimbi obuhlelwe umkhandlu wezemidlalo waseGugulethu ubuwenzelwe ukuhlonipha kanye nokubonga abantu abazinikele abasebenza ngokuzikhandla ukugcina umphakathi wabo uphephile.

UNceba Sandlana oyilungu lomkhandlu wezemidlalo waseGugulethu akakwazanga ukufihla ukuphoxeka kwakhe njengoba lo mcimbi uqale ngaphandle kwabantu abebelindelwe.

Esikhundleni salokho abatshalizimali kuphela abafikile bekulungele ukukhombisa ukubasekela kwabo.

Ilungu lomphakathi eliqaphayo elingathandanga ukudalulwa igama lizwakalise ukucasuka okuzwiwa abaningi.

“Laba bantu basithatha njengezilima noma bacabanga ukuthi imiqondo yethu ayisebenzi. Lo mcimbi uzoyisiza kanjani imindeni yethu? Besifuna ukudla ngoba besazi ukuthi sizodla nabo hhayi isidlo sasemini ebesizosidla sodwa ngesikhathi imindeni yethu ibulawa indlala,” kusho leli lungu.

La malungu akubeke kwacaca kuNceba nethimba lakhe ukuthi imindeni yabo iswele kakhulu.

Bayazi ngeminikelo etholwe uNceba nethimba lakhe okuhloswe ngayo ukuhlomulisa amalungu enhlangano eqaphayo emphakathini.

“Sinezingane okumele sizibekele ukudla etafuleni futhi simchazele konke uNceba ukuthi isidlo sasemini abebefuna ukusinikeza sona ngeke sisisebenzele kodwa baqhubekile ngoba umxhasi ubefuna ukubona imiphumela,” kwengeza leli lungu.

Elinye ilungu elingathandanga ukudalulwa igama libuze ubuqiniso babantu abebehambele lo mcimbi.

“Bebengekho abaqaphi bomphakathi baseGugulethu ngoba asibazi laba bantu mhlawumbe bayakhokhelwa ukuthi babe khona ukuze uma bethwebula izithombe ukhohliswe. Singaphezu kuka-250 ngakho zibabuzile ukuthi kungani bekukhona abantu abambalwa lapho yingakho nginqume ukuhamba,” kusho leli lungu.

Njengoba bekukhona abebehambele umcimbi abangaphansi kuka-20 abathi “bangamalungu enhlangano eqapha umphakathi”, lo mcimbi wehlulekile ukuthola ukwesekwa ngamalungu angempela aqaphayo azinikele ukugcina umphakathi uphephile,” kusho elinye ilungu ebelikhungathekile.

Amalungu amaningi abe nomuzwa wokuthi imali esetshenziselwe ukwenza imihlobiso ewubukhazikhazi ibingenza umehluko omkhulu ezimpilweni zawo.

“Abanye abaqaphi abanayo ngisho insipho yokugeza ngakho asisoze savuma ukuthi abantu basisebenzise ukuze bathole imali,” kusho leli lungu.

USandalana ongumgqugquzeli walo mcimbi uzwakalise ukudumala ngendlela okwenzeke ngayo.

“Sinqume ukwenza lokhu ukukhombisa ukubonga nokuncoma umsebenzi omuhle abawenzayo wokugcina indawo yethu iphephile. Mina angizange ngibasebenzisele ukuzuza imali lokhu bengikwenzela ukuthi babone ukuthi siyawubona umsebenzi wabo onzima abawenzayo,” kuchaza uSandlana.

Esithombeni esingenhla: Amalungu omphakathi aqapha eGugulethu awafikanga emcimbini wabo wesidlo sasemini obuhlelwe i-Gugulethu Sports Council

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva