Ukuhlaselwa yigundane kukhubaze uTshediso, kwashabalalisa namaphupho akhe

Ngenkathi uTshediso Mophethe engasakwazi ukubekezelela ukuhlala negundane emkhukhwini wakhe,wahambisa ahlekisana naye nezingane zakhe kumuzi wabazali bakhe khona ezolwa naleli gundane alifakele ushevu wamagundane.

Kodwa ilapho iphupho lakhe laphenduka iphupho elibi kakhulu ngenkathi igundane ligxumela ezinyaweni nakobhozo bakhe.

UTsediso ohlala e-Caleb Motshaba e-Mangaung ulaphe isilonda sakhe ekhaya. Kodwa ngenkathi izinhlungu sezingabekezeleleki waya esibhedlela lapho atshelwa khona ukuthi angeke esakwazi ukusindisa unyawo lakhe.

Unyawo lakhe lanqunywa ngoNtulikaiz ngonyaka odlule manje akasakwazi ukwenza umsebenzi ojwayelekile endlini  njengokusebenza emagcekeni abantu ukuze azakhele imali eceleni.

Ubaba wezingane ezimbili utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uthola imali eyizi-1900 evela ka-Sassa ngenyanga.

Abantu babejwayele ukungithuma esitolo noma bacele ngibenzele amagceke abo ukuze ngizothola enye imali, kodwa angisakwazi ukwenza lokho.

Izingane zami angikwazi ukuzinika imali abazoyiphatha esikoleni futhi nokudla kuphela kungakapheli nenyanga.

Lo baba uthe udinga unyawo lokufakelwa ukuze akwazi ukuzenzela imisebenzi. Ngisanawo Amandla okwenza imisebenzi.

Umlingani wakhe uDieketseng Pitso uthe babengenayo inkinga ekuqedeni inyanga ngenkathi esenza le misebenzi eseceleni. Uphinde wathi unayo i-Wheelchair, kodwa ayimusizi ukwenza imisebenzi.

Umakhelwane wakhe uSeun Moswari uthe kade bejwayele ukuthuma uTshediso ezitolo ukuthi ayobathengela izinto abazidingayo futhi abanikazi bezitolo ubebasiza ngokwehlisa impahla emavenini.

Manje akasawutholi ama-R10 okumthuma esitolo.

Okhulumela ezempilo e-Free State uMondli Mvambi uthe uTshediso akaphindele esibhedlela ngoba isicathulo sokufakelwa simahhala. Kuzodingeka ukube ahlolwe ukuze kubonakale ukuthi unyawo lwakhe luyalulama yini nokuthi lingamelana yini nengcindezi kusho uMvambi.

Scrolla World Cup Quiz