Ukuguquguquka kwesimo sezulu kuhlukumeza abantu bakwaNongoma

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uhlalele ovalweni umphakathi waKwaNongoma enyakatho neKwaZulu-Natal ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu okuholele ekutheni kube neziphepho eziyingozi kanye nemvula enamandla.

KwaNongoma, okuyisizinda sasebukhosini bukaZulu kuvele imvula enamandla muva nje ecekele phansi imigwaqo, umbani oshiye abantu beshonile kwasha nemizi.

UMasipala wendawo usuphendule ngokufaka enye yemali yawo ukuze kulungiswe imigwaqo ecekelwe phansi imvula enamandla.

IMeya yaKwaNongoma, uMnu Albert Mngcwango uthe bayesaba ukuthi isimo sezulu siyashintsha futhi sithinta abantu basemakhaya.

“Kuyesabeka, kodwa njengamanje sesinqume ukuthenga i-grader ukuze silungise imigwaqo eyonakele. Sisezinhlelweni zokuthenga omunye uma sekukhokhwe isabelomali esisha ukuze sisheshise ukulungiswa kwezinto ezicekelwe phansi ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu. 

Imigwaqo egugulekile yenza kube nzima emiphakathini ukuthola usizo oluphuthumayo kanti ngonyaka odlule amalungu amathathu omndeni ashaywa umbani ashona. Ngo-2020, amalungu amabili omndeni wakwaButhelezi abulawa umbani kwathi ngo-2015 umbani washaya abantu abayisikhombisa ababehambele umcimbi wesintu eMahhashini, KwaNongoma.

UPhilisiwe Nkosi uthe abanye abantu bayahamba kwaNongoma beyohlala kwamanye amadolobha ngenxa yokusabela izimpilo zabo.

“Siyajabula ukuthi uMasipala uyazama ukulungisa lolu daba ngokuthenga izinsiza zomgwaqo njengoba sinezimvula eziyingozi ezicekela phansi imigwaqo yethu yobhuqu. Kodwa kumele baqhamuke nezinhlelo zokufundisa ngokuguquguquka kwesimo sezulu baphinde bazame ukuthenga ama-lightning conductors.

“Abantu abaningi babulawa ukushawa umbani kanti lokhu sekudale izingxabano njengoba kwaZulu sikholelwa ukuthi uma ushawe izulu usuke uthakathwa umakhelwane wakho noma izihlobo zakho.”

Isithombe esingenhla: I-grader kanye nezimoto zezimo eziphuthumayo ezihlinzekwe uMasipala waKwaNongoma ngemizamo yokulwa nokuguquguquka kwesimo sezulu neMeya yaKwaNongoma u-Albert Mngcwango ephethe i-grader entsha

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe 

Izihloko zakamuva