UKUGQUMA AKUSIZI NGALUTHO EKUVIKELENI I-COVID

Everson Luhanga

Konke kwenzeka ngemuva kwekhethini endlini kaCharles Gezani Mahumane enekamelo elilodwa, abantu bayagqunywa. Abanye bahamba ze abanye bagqoke baphelela. Bazitshela ukuthi bazilaphela i-Covid-19.

Kepha odokotela baxwayise ngokuthi ukugquma akusilo ikhambi legciwane elibulalayo eselidlule nemiphefumulo eminingi emhlabeni wonke.

UDkt uAngelique Coetzee onguSihlalo we-South African Medical Association uthe ukugquma kuyasiza ekunciphiseni izimpawu kodwa akwenzi lukhulu ekulapheni iziguli ze-Covid-19.

“Ukugquma kufanele kwenziwe njengokukhipha i-nebula nge-Saline engu-3%, imvamisa i-4ml emshinini. Kuyasiza ukukhulula i-phlegm nokukhwehlela bese kuba lula. Akwenzi mehluko,” uyasho.

Kepha abantu abaningi abayithengi leyo ncazelo yezokwelapha. Esikhundleni salokho, bathatha indlela emfushane baye emagcekeni abelaphi bendabuko.

Ngenkathi uCebokazi nomngani wakhe beba nezimpawu ze-Covid-19, babenovalo lokuthi lesi sifo sizokwenzani kubo, kodwa abayanga esibhedlela.

Laba besifazane ababili, abahlala egumbini elilodwa elokishini lase-Alexandra eGoli, baya kumelaphi wendabuko emijondolo yase-Alex e-Stjwetla, okuyindawo lapho kwatholakala khona isiguli sokuqala se-coronavirus.

“Ngangiphethwe umkhuhlane nekhanda. Nganginngakuthandi ukudla futhi ngikhwehlela. Bengisola ukuthi lokhu kungaba i-Covid-19,” kusho uCebokazi oneminyaka engama-24.

“Angikwazanga ukulinda. Ngibone abangani abaseduze nomndeni e-Eastern Cape bebulawa yigciwane. Ngaphuthuma kuye.”

Umelaphi wendabuko, uCharles Gezani Mahumane ugquma amakhasimende akhe uma ekhombisa izimpawu ze-Covid-19. UCebokazi uthe ubone abantu abaningi elokishini bethola usizo ngokugquma egcekeni lomelaphi.

Ngesikhathi abakwa-Scrolla.Africa bevakashele eGezani kwakukhona abantu abaningi bemi ulayini ngaphandle kwendlu yakhe enezitini eyikamelo elilodwa.

Ngaphakathi kwekamelo lakhe, ngemuva kwekhethini, abantu ababili ngasikhathi sinye bambozwe ngopulasitiki omkhulu omhlophe onebhakede lepulasitiki elingamalitha angama-25 eligcwele amanzi abilayo. Iningi labo liyalelwa ukuthi likhumule izingubo zalo uma begquma, abanye bangena begqokile.

Abantu bachitha cishe imizuzu emihlanu besekamelweni bese bephuma begcwele umjuluko.

UGezani uthe kusukela ngoNdasa ubelokhu exhumana nabantu abaningi abafika kwakhe bezogquma.

“Angikaze ngitheleleke ngoba ngiyagquma ngemuva kosuku lwami olude namakhasimende,” uyasho.

Uthe phakathi negagasi lesibili ubeneziguli eziningi ezinezimpawu ze-Covid-19 eziza kuye.

“Angibaniki muthi. Ngiyabagquma futhi ngibeluleke ukuba beziqhelelanise kubantu. Abanye sebebuyile ukuzongibonga,” uyasho.

UGezani uthe baningi abantu abagqumayo ezindlini zabo. Ubuye wachaza ukuthi ukugquma kusetshenziswa kakhulu kulo lonke elaseNingizimu Afrika nakwamanye amazwe ase-Afrika afana ne-Tanzania ne-Madagascar.

Uthe abanye abantu abayi ezibhedlela ngoba becabanga ukuthi izibhedlela yizindawo umuntu angalithola kalula leli gciwane.

Abaphenyi base-Italy e-Meyer Children’s University Hospital, e-Florence, e-Italy, bashicilele ucwaningo ngokusebenza kahle kokuhogela isimokwe njengokwelapha okungenzeka kusize ukunciphisa ukutheleleka nge-SARS-CoV-2. Ucwaningo luphakamisa ukuthi imijikelezo yokuhogela isimokwe ingabhekwa njengelusizo ekuvikeleni ukutheleleka.

Phakathi kwabantu abasezingeni eliphezulu abathi balishayile igciwane ngokugquma kubalwa uNobhala-Jikelele we-Saftu uZwelinzima Vavi nomculi wezingoma uGabisile Tshabalala.

Izihloko zakamuva