Ukucishwa kukagesi kuphazamisa okuningi

Sandiso Phaliso

Ukucishwa kukagesi kuyisihlava kubo bonke abantu bakuleli. Kusongela izigidi ngezindlela zokuziphilisa, kuphazamisa umnotho, futhi kwenza ukuphila kube nzima. Kodwa kukhona abanye osekuyingozi kubo manje.

U-Unako Kewana kwatholakala ukuthi unesifo esingamahlalakhona se-obstructive pulmonary eminyakeni emine edlule. Kuyisimo esidinga ukuthi athole umoyampilo owengeziwe amahora angu-24 ngosuku. Umthombo womoyampilo wakhe isilinda edinga ukuxhunywa emthonjeni kagesi ngaso sonke isikhathi.

Umndeni ka-Unako (19) wase-Mdantsane e-East London uhlalele ovalweni lokuthi njengoba amahora okucishwa kukagesi eqhubeka ekhula, kungenzeka ukuthi umoya ka-Unako uphele.

Sekuphele amasonto amabili izwe licishelwa ugesi phakathi kwezinga lesine kanye nelesithupha kanti kungenzeka kungene kwizinga lesishiyagalombili njengoba u-Eskom usola abasebenzi abatelekile kanye nezikhungo zawo eziphehla amandla ngokucishwa kukagesi.

Uma ugesi ucishwa, u-Unako uyazabalaza ukuphefumula. Uncike kwisilinda yomoyampilo edinga ugesi ukuze isebenze – futhi umndeni awukwazi ukukhokhela ugesi osekelayo.

“Ngenxa yokuthi anginayo igesi noma umoyampilo, kubalulekile ukuthi ngihlezi ngisixhumiile ngaso sonke isikhathi.”

Ngesikhathi sokucishwa kukagesi kwakamuva kudingeke ukuthi ashayele isithuthi seziguli cishe zonke izinsuku ukuthi sizomsiza.

“Kuba isimo esibeka impilo engcupheni. Ngiphelelwa umoyampilo futhi ngiyathuka,” esho.

“Ukucishwa kukagesi , ikakhulukazi kwezinga lesithupha kungithinta kakhulu. Ngikhathazeke kakhulu ngoba impilo yami isengcupheni.”

U-Unako ucela usizo lokuthenga isilinda yesibili ngoba akanayo imali yokuyithenga ngesibonelelo sakhe sanyanga zonke sokukhubazeka. Unina, uNontobeko Kewana (41), naye uthembele kwisibonelelo sikahulumeni ngemuva kokuthi aphathwe isifo sohlangothi ngo-2016.

Izihloko zakamuva