Ukubulawa kwengane enonyaka kuzamazamise isigodi

Zukile Majova

Kuyivelakancane ukuthi ilungu lomphakathi lenze ubugebengu ikakhulukazi kumuntu ohlala endaweni eyodwa nalo esigodini sase-Ntsimbini e-Port St Johns.

Kodwa lo mphakathi obumbene uzithola usuhlanganisa izinsiza zokusiza umndeni ozama ukungcwaba ingane yawo enonyaka. Ingane ishone ngemuva kokudlwengulwa nguyise wayo.

Ubugebengu obunyanyekayo, obunyantisa igazi obuthuse wonke umuntu kulo mphakathi, bushiye umama ompofu edangele futhi enomthwalo wokulungiselela ingane yakhe umngcwabo ohloniphekile.

Lesi sigameko senzeke ngoLwesine olwedlule kanti ingane iye yathathwa ngesithuthi seziguli yaphuthunyiswa esibhedlela i-Silimela.

Ngenxa yomonakalo omkhulu idluliselwe esibhedlela e-Mthatha lapho eshonele khona ngoLwesihlanu.

Ubaba wengane oneminyaka engu-27, uvele eNkantolo yeMantshi yendawo ngoLwesibili kodwa icala lahlehliselwa kuMsombuluko wangomhlaka-14 kuNhlolanja.

Ufike enkantolo enqunu futhi ojele babika ukuthi ubezigcobe ngendle yomuntu ebusweni futhi ebonakala engekho kahle noma ephazamisekile emqondweni.

NgoMsombuluko, uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi, uSiphokazi Lusithi, uvakashele umndeni wafike wagxeka lesi sigameko sokudlwengula wasibiza “njengesenzo sodlame nobuqaba”.

Isishoshovu samalungelo ezingane uMnu Petros Majola we-Khula Community Development Project uthe ingane ibingeke isinde.

“Ingane ibinonyaka nezinyanga eziyishumi, bekumele ihlanganise iminyaka emibili ngoMbasa.

“Ngisebenza ngamacala alolu hlobo ngaso sonke isikhathi kodwa lesi simo ngisithole singesiphazamisa kakhulu. Manje sizoqhubeka nokulandela indlela yokuthola ubulungiswa”.

Inkonzo yomngcwabo izoba se-Mthatha ngoLwesithathu ngomhlaka-16 kuNhlolanja.

Ukudlwengula sekuyicala elijwayelekile eNingizimu Afrika njengoba engaphezu kuka-133 amacala okudlwengula abikwa emaphoyiseni nsuku zonke.

Ngonyaka odlule uNgqongqoshe wamaPhoyisa uBheki Cele ukhiphe izibalo zobugebengu ezikhombisa ukuthi angaphezu kuka-12 000 amacala okudlwengula abikwe eziteshini zamaphoyisa zaseNingizimu Afrika ezinyangeni ezintathu nje kuphela.

“Iziteshi zamaphoyisa eNanda, eMlazi KwaZulu-Natali kanye nase-Lusikisiki e-Eastern Cape yizona ezihamba phambili ngokuqopha izigameko zokudlwengula”.

Izihloko zakamuva