UKing Monada vs uBig Zulu – ubani umpetha wakho?

Mmaditaba

Bangabaculi abawina izindondo kodwa singadinga ukwengeza isihloko esithi “umlingisi ohamba phambili” kubo bobabili uBig Zulu wase-KZN kanye noKing Monada wase-Limpopo.

Laba bobabili bakhiphe ividiyo lapho uKing Monada ebonakala efika ejimini yesibhakela kaBig Zulu ehamba nethimba lakhe ezama ukulwa noBig Zulu.

Ividiyo ivalwa ngokutshela abalandeli ukuthi “usuku” luzomenyezelwa kungekudala.

Kungaba usuku lwempi yabo. Noma, mhlawumbe, isimo esingasho ukuthi: ingoma engahle ikhishwe yibo bobabili.

Osaziwayo baseMzansi badume ngokwenza “sengathi abazwani” – njalo bethembisa ukuthi bazoyikhipha eringini ukuze bafundisane isifundo. Lokhu kuvamise ukwenzeka esidlangalaleni.

Futhi akekho ogcina ehlupheka kakhulu ukudlula abalandeli abangakhoni ukubona osaziwayo ababathandayo abakhuluma udoti empeleni bekhiphana uqhafa… Ngikhuluma ngawe, Cassper no-AKA.

Noma kunjalo, uMzansi uyijabulele ividiyo kaBig Zulu noKing Monada, ngakho-ke uma impi ingenzeki, umculo uzoba ukuxolisa okuhlonipheke kakhulu.

Izihloko zakamuva