Ukhuvethe lubambezele izingane ezifundweni zazo

Arthur Greene

Kuvele ukuthi ziphazamiseke kakhulu izingane zesikole emfundweni yazo emhlabeni-jikelele ngemuva kokubheduka kokhuvethe.

Lokhu kuvele ophikweni lwe-United Nations elibike ngezemfundo emhlabeni wonke, elithole ukuthi zingu-635 Million izingane ezisathintekile ngokuvalwa kwamakililasi.

“Ukuphazamiseka kwezemfundo emhlabeni wonke okubangelwe ubhubhane lwe-COVID19 kuyinkinga embi kunazo zonke emlandweni,” ukuqala kombiko.

Lo mbiko oshicilelwe kuleli sonto, ubhalwe ukuthi ngaphambi kwalolu bhubhane amaphesenti angu-53 ezingane ezineminyaka eyishumi kuwo wonke amazwe ampofu namazwe anemali ephakathi nendawo abengakwazi ukufunda.

Manje u-70% wezingane ezineminyaka eyishumi ubudala azikwazi ukufunda, ngisho nezinga eliphansi kakhulu.

Umbiko uthole ukuthi eNingizimu Afrika ingane ngayinye yalahlekelwa izinyanga ezintathu kuya kwezine nonyaka wonke wesikole ngenxa yalolu bhubhane.

Phakathi kukaNdasa ngonyaka ka-2020 noNcwaba wonyaka ka-2021, abafundi ababalelwa ku-500,000 eNingizimu Afrika yonke bayeka isikole.

Lo mbiko uphinde waveza ukuthi selokhu kwaqala lolu bhubhane amantombazane iwona asala kakhulu kunabafana.

“Kalula nje, sibuka izingane zethu zilahlekelwa imfundo yazo ,” kusho uRobert Jenkins, isikhulu sezemfundo e-UNICEF kulo mbiko.

Lo mbiko ubufuna ukuveza imfundo ejulile ukuze kubuyekezwe ngaloludaba.

Izihloko zakamuva