Ukhungathekile umphakathi ngesiteshi samaphoyisa esingasebenzi

Lubhalwe nguSongeziwe Mapukata

Izakhamizi zase-Ngqamakhwe e-Eastern Cape zithwele kanzima ngenxa yokubulawa kwabantu, udlame kanye nobugebengu obuhlasele le ndawo njengoba isiteshi samaphoyisa esingaphephile singasizi ngalutho.

Kusolwa ukuthi ukungabi namthetho kulo mphakathi kudlulela kuziphathimandla ezinenkohlakalo ezamukela imali yokugwazelwa. Izigodi zase-Ngqamakhwe ezibalelwa ku-1 000 zithembele kulesi siteshi samaphoyisa.

I-Ngqamakhwe yabikwa ngoNhlaba amaphoyisa ngezigameko zokuhlaselwa kwamabhasi e-Intercape lapho okwathiwa abagibeli bagetshengwa baphinde bashaywa khona.

UNolonwabo Mzwakali ohlala endaweni eseduze Entabeni ukhulume ne-Scrolla.Africa. Usitshele ukuthi muva nje isalukazi siye emtholampilo sahlangana nosolwa ngokudlwengula kodwa amaphoyisa awazange afike kuleyo ndawo ngisho sebeshayelwa ucingo umphakathi wonke.

“Amaphoyisa mancane kakhulu, azikho izimoto futhi isiteshi sidala kakhulu,” kusho uMzwakali. “Yazi ukuthi awuphephile noma ungaya khona ukuyobika icala uma usengozini. Ngaphandle kwamaphoyisa asiyilutho. Udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane ludlangile lapha ikakhulukazi kwabesifazane asebekhulile.

“Abantu balapha banesiqubulo esithi-‘Ngeke Ngiboshwe’ uma ubatshela ukuthi uzobiza amaphoyisa,” esho.

Isiteshi samaphoyisa okukhulunywa ngaso asikude kakhulu namahhovisi kamasipala wendawo uMnquma.

“Abantu abakuthakaseli ukuya emaphoyiseni beyobika into ebucayi ngoba kwesinye isikhathi bahlangana nephoyisa eliphuzile elinengcindezi yokusebenza emphakathini onjalo,” kwengeza uMzakali.

Kubi njengakweminye imiphakathi yakulesi sifunda.

INkosi uVuyani Ndzube woMkhandlu waMahlubi uveze ukuthi lesi siteshi samaphoyisa siyinkinga kakhulu.

“Uma uya khona uthi uzama ukuncika ngetafula liyabonakala ukuthi lingawa noma yinini.

“Ngezimpelasonto ngesikhathi kumatasatasa ezindaweni eziningi uma uya khona uyobafuna ubafica bezivalele ebhilidini bebalekela umphakathi.

“Akuphephile ngisho nakubo njengabantu bomthetho,” kusho uNdzube.

Uthe ngaphezu kwengxenye yentsha yase-Ngqamakhwe ebandakanyeka ekushushumbiseni izidakamizwa bagqekeza imizi yabantu – bese bedayisa impahla yabo ukuze bathole imali yokuthenga izidakamizwa.

I-Scrolla.Africa sixhumane nabakwa-SAPS esifundazweni ukuze baphawule ngalezi zindaba kodwa okhulumela lesi siteshi uBrigadier Tembinkosi Kinana akatholakalanga ukuze aphendule imibuzo yethu.

Esithombeni esingenhla: Isithombe sesitoko

Izihloko zakamuva