UKhongolose ucele izinhlanhla ethuneni likaMafukuzela

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

UKhongolose KwaZulu-Natal ucele owaba nguMengameli wokuqala wale nhlangano ukuthi abeyidlozi elihle angavumi ukuba ushabalale.

Lokhu kwenzeke ngesikhathi uSihlalo kaKhongolose KwaZulu-Natal uMnuz Siboniso Duma nabefundisi bevakashele ethuneni likaDube owayaziwa ngoMafukuzela oHlange, eNanda ngoLwesine.

UDuma ucele kuMafukuzela ukuba angavumi ukuthi umsebenzi wakhe ongaka ushabalale.

“Namhlanje silapha nabefundisi abaphume ngobuningi njengoba sazi ukuthi yibo abaningi kuleli. Nalapha KwaZulu-Natal bazosho ukuthi basenguye uKhongolose. Sizothi namhlanje sicela lo msebenzi kaMafukizela owusebenzele iminyaka eminingi kangaka ungashabalali. Yingakho sithe asibe nomkhuleko oyisipesheli lapha ethuneni likaMafukuzela,” kuchaza uDuma.

UKhongolose uvakashele uMafukuzela ethuneni lakhe ngemuva kokuba le nhlangano ibonakale ithwele kanzima ngenxa yokwehlulwa ezinkethweni zokuchibiyela.

Muva nje ilaxazwe ingqalabutho yayo uMnuz Jacob Zuma omemezele ukuthi akazukuyivotela kulolu khetho kodwa uzovota neqembu elisha okuthiwa uMkhonto weSizwe. 

Lokhu kuchazwe abahlaziyi njengokudlisela ogageni uKhongolose KwaZulu-Natal njengoba ubuvele udonsa kanzima ngemuva kokulahlekelwa inqwaba yomasipala okhethweni lohulumeni basekhaya lwango-2021 bethathwa i-IFP nayo eyasungulwa owayeyilungu le-ANCYL eliqavile uMntwana wakwaPhindangene.

UMafukuzela waba nguMengameli wokuqala kaKhongolose ngesikhathi usungulwa ngo-1912 emhlanganweni owawusebandleni lamaWeseli e-Mangaung edolobheni lase-Bloemfontain.

Kulowo mhlangano kwakuhlangene amakhosi nabefundisi bezobhunga ngendlela eyaphambili yokulwa nabamhlophe abasebesungule i-Union of South Africa eyayikhipha inyumbazana abantu abamnyama kuleli.

Kwathi ngemuva kwalokho kwagunyazwa umthetho wokulwa nokugcindezelwa kwabantu abamnyama wango-1913  wokuthatha umhlaba okwabe kuyi+Native Land Act 1913. Ngaleso sikhathi uKhongolose wawubizwa ngokuthi i-South African National Native Congress.

Izihloko zakamuva