Ukhisimusi uyisimangaliso esigodini sangakithi esinokuthula 

Lubhalwe nguLungani Zungu

Isikhathi samaholidi sihlezi sisho into eyodwa kimina: uhambo olusuka edolobheni eligcwele futhi elinomsindo laseThekwini ngiye endaweni yangakithi eMandeni okuyindawo  enokuthula.

Isigodi sangakithi esibizwa ngoMhambuma singaphansi kwentaba kanti siqhele ngamakhilomitha angu-120 enyakatho yeTheku KwaZulu-Natal.

Amakhilomitha ambalwa ukusuka ekhaya lami kunomfula uMsunduzi ogeleza  ngaphambili komnyango  wendlu yasekhaya.

Ukubona lento into emangalisayo, ehambisana nokutshiyoza kwezinyoni kanti kuyisimangaliso kunoma ngubani oke waba edolobheni elimatasa njengeTheku phakathi nonyaka.

Njengemindeni eminingi, ukhisimusi uhlezi uyinto ejajulelwa kakhulu umndeni wami. Lo nyaka awuhlukile.

Isonto elingaphambi kukaKhisimusi livamise ukuqala ngabesifazane bepheka Umqombothi – utshwala besintu obubilile – obuthatha cishe izinsuku ezinhlanu ukuthi bulunge.

Ngosuku lukaKhisimusi, ngesikhathi amadoda ephuza utshwala wesintu, abesifazane baxova inhlama yokwenza Idombolo elihambisana nenyama yembuzi.

Ngalesi sikhathi abesilisa – abavuke ekuseni ngovivi – basuke sebeqedile ukupheka inyama yembuzi ehlatshwe ngayizolo.

Kuba idili elikhulu elanele wonke umuntu – okuhlanganisa izivakashi nomakhelwane.

NgoSuku LukaKhisimusi ekuseni, izindlu eziningi zisuke zimbozwe intuthu ekhuphuka phezu kwazo ephuma emlilweni ongaphandle okuphekwa kuwo ukudla kusetshenziswa ibhodwe lesiZulu.

Ubudlelwane buhle njalo phakathi kwezihlobo zomndeni wami njengoba abaningi babo bebuya ekhaya kanye kuphela ngoZibandlela.

Amakhehla omndeni asebenzisa lesi sikhathi ukuze asixoxele izindaba ezivusa amadlingozi zezimpi phakathi kwezigodi ezihlukene azilwayo endaweni.

Noma ngabe uke wayizwa kangaki indaba ethile ixoxwa, kuhlezi kuzwakala sengathi uyizwa okokuqala uma ixoxwa futhi.

Angisakwazi ukulinda uSuku lukaKhisimusi.

Izihloko zakamuva