Ukhiphe elinye inoni u-Ason

Sizwe Sibiya

Asikho isikhathi esingcono sokukhipha ingoma yothando esedlula uNhlolanja, onosuku lwezithandani umhlaka 14.

Owesilisa osanda kufika emculweni u-Ason Leaux wenze lokho  wakhipha ingoma yakhe yokuqala onyakeni, enesihloko esithi “Dis Love”, ngeSonto.

Lo wesilisa eneminyaka engu-24 ubudala usizwe ikhono lakhe elamenza wanakwa embonini yomculo ngesikhathi ekhipha ingoma ye-hip hop ethi-God Mode ngonyaka ka-2020 nomculi uReason, njengamanje ogxile ezingomeni zama-piano ngaphansi  kwegama elithi Sizwe Alakine.

Manje u-Ason usebuyile uzama inhlanhla ngengoma ehlukile ye-Afrobeat ethi “Dis love”, uthi “le ngoma ikhuluma ngamandla abantu base-Afrika abakwazi ukuwathola empilweni” ngaphezu kwazo zonke izinselelo ezikhungethe izwe. Lo mculi uzimisele ngokufakazela ukuthi uthando aluhlanganisi abantu ababili nje kuphela, kodwa lungahlanganisa isizwe sonke.

“Kuningi okukhalwa ngakho, kodwa sihlale sikholelwa ukuthi usuku olungcono luyeza, abantu basebenza ngokuzikhandla ngokwedlulele, usuku nosuku ukuze bazondle bona nemindeni yabo,” kusho u-Ason.

“Abantu abaningi bathola amandla abo ngokukholwa kuNkulunkulu futhi leli culo likhuluma ngalokho.”

Leli culo elithatha imizuzu emithathu lididiyelwe owase-Zimbabwe, uGTP, naye usebenza nabanye abaculi abaningi abanekhono eMzansi.

Umthombo oqoshiwe: Supplied

Izihloko zakamuva