Ukhethe ukuzama ukuzibulala kunokushiya umhlaba wokhokho bakhe

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Ngenyanga eyedlule uThulani Nelani (41) uye wazivalela emjondolo wakhe wayithungela ngomlilo ezama ukugwema ukukhishwa emhlabeni osekuneminyaka eminingi umndeni wakhe uhlala kuwo.

Kuye kwadingeka ukuthi amaphoyisa akhiphe uNelani endlini ngenkani ukuze ahlenge impilo yakhe.

Usekhona. Futhi akayedwa: nakuba ezinye izakhamizi zasemijondolo yase-Kawuniseleni emapulazini ase-Boknes zamukele isiphetho sazo zahamba kule ndawo uNelani nabanye omakhelwane bakhe basahleli emijondolo yabo.

I-Boknes iphakathi kwamadolobha asogwini i-Alexandria ne-Kenton-on-Sea. Umasipala wase-Ndlambe unikezwe incwadi yenkantolo yokuthi uxoshe abahlala emijondolo yase-Kawuniseleni ngoba kuthiwa iyindawo yokulahla udoti.

“Sihlala lapha futhi sisebenza lapha kanti okungaphezu kwalokho ukuthi sazalelwa lapha,” kusho uNelani.

UNelani uthi okhokho bakhe bafika kudala kule ndawo ngaphambi kokuthi umasipala uyiphendule indawo yokulahla udoti — amathuna abo awubufakazi balokhu.

“Amathuna okhokho bethu asabalale kuyo yonke le ndawo.

“Amanye amathuna asesusiwe futhi kunezindlu ezakhiwe lapho abekade ekhona.

“Manje sekuwumthwalo wethu ukuvikela le ndawo ukuze la mathuna angacekelwa phansi.” Uthe ushise umjondolo wakhe ngoba encamela ukushona kunokushiya umhlaba wokhokho bakhe.

Abaxoshiwe bahlala emaphethelweni e-Marseille okuyilokishi lase-Kenton-on-Sea eliqhele ngemizuzu eyishumi ukusuka e-Boknes.

Okhulumela umasipala wendawo wase-Ndlambe uCecil Mbolekwa uthe abahlali basemijondolo bathuthelwe endaweni egunyaziwe “yokuthuthukiswa kwemijondolo.”

“Indawo abahlala kuyo iyindawo yokulahla udoti kanti ngokomthetho izindawo zokulahla udoti kumele zibe nesivikelo esingu-500m ukusuka kuyo,” kusho uMbolekwa.

“Abantu bathuthelwe endaweni egunyaziwe yokuthuthukiswa kwemijondolo enamathange amanzi kanye nezindlu zangasese zemigodi ngenhloso yokubahlinzeka ngezindlu abazohlala kuzo unomphela.”

Esithombeni esigenhla: Isakhamuzi sase-Kawusini sipakisha okusele emzini waso

Umthombo wesithombe: Werner Hills

Izihloko zakamuva