Ukhala ezimathonsi owesifazane okhulelwe ebe evale inzalo 

Lubhalwe nguBuziwe Nocuze

Ngesikhathi owesifazane wase-Khayelitsha ehlangabezana nezinkinga ngesikhathi ebeletha ingane yakhe yesine, wacela ukwenziwa i-tubal ligation ukuze avale inzalo. Kodwa nyakenye waphinde wakhulelwa.

Manje lona wesifazane (36) ufuna isibhedlela sithathe ingane.

“Nginezinyanga eziyisishiyagalombili ngikhulelwe futhi ngilindele ukuthi bayinakekele le ngane,” esho.

Ngemuva kokuthi lona wesifazane ebelethe ingane yomfana ngo-2021 esibhedlela saseKhayelitsha, wacela ukwenziwa i-tubal ligation ukuze angaphinde akhulelwe.

Uthe njalo uma ekhulelwe uhlezi eba nezinkinga.

“Nginezingane ezanele. Asikho isidingo sokuzibeka engcupheni yokushona,” esho.

Wathuka nyakenye ngesikhathi ethola ukuthi ukhulelwe.

“Izimpawu zazikhona kodwa njengoba ngangenze i-tubal ligation angizange ngisole lutho – ngaqaphela ngesikhathi ngiqala ukugula,” esho.

Ngesikhathi umhlengikazi esibhedlela emtshela ukuthi ukhulelwe wavele waquleka.

“Ngesikhathi umhlengikazi engihalalisela yonke into yaba mnyama,” esho.

Uthe isibhedlela samtshela ukuthi ukwenza i-tubal ligation akuphephile ngokuphelele njengokuvimbela inzalo.

Ngokusho kokhulumela isibhedlela u-Abulele Dyasi isiguli sathola ukwelulekwa ngokwengqondo ngaphambi nangemuva kokuhlinzwa ukuze sitshelwe ukuthi sisangakwazi ukukhulelwa ngemuva kokwenza i-tubal ligation.

UDyasi ugqugquzele isiguli ukuthi sivakashele iSibhedlela sesiFunda sase-Khayelitsha ukuze sithole ulwazi oluthe xaxa.

“Ubufakazi buveza ukuthi oyedwa kwabangu-200 besifazane uyakhulelwa ngemuva kokwenza i-tubal ligation. Seluleka abantu ukuthi ngaso sonke isikhathi basebenzise izindlela zokuvikela ezimbili njengejazi lomkhwenyana kanye nezinto zokuvikela inzalo uma benza ucansi ukuze bagweme ukukhulelwa okungahlelelwe.”

Ijazi lomkhwenyana lizophinde livikele isiguli ezifweni ezithathelana ngocansi.

Isiguli esisathukile sithe ukube sasazi ukuthi akuphephile ngabe sasebenzisa izinto zokuvikela inzalo.

“Angiyidingi enye ingane,” esho.

Esithombeni esingenhla: Owesifazane okhulelwe ufuna isibhedlela sesiFunda sase-Khayelitsha  sinakekele ingane yakhe ngemuva kokukhulelwa enze i-tubal ligation.

Umthombo wesithombe: Buziwe Nocuze

Izihloko zakamuva