UJoe Nina isihlabani se-kwaito silwela ukubuya kwezomculo

Doreen Mokgolo

Ngemuva kweminyaka yokuphila ebunzimeni, isihlabani se-kwaito esidumile uJoe Nina sizama ukwakha kabusha impilo yaso.

Ngowe-2001, wabandakanyeka engozini enyantisayo eyamenza ukuba aquleke isikhathi esingaphezu kwenyanga.

Wachitha izinyanga esibhedlela iCharlotte Maxeke Johannesburg Academic elulama. Kepha ngemuva nje kokudedelwa, indlela yakhe yokululama emzimbeni nangokozwelo yaphazanyiswa ukushona kukababa wakhe uSolomon Xaba.

“Ubaba wami nguyena kuphela umuntu owayekholelwa ekululameni kwami ​​futhi wayengikhuthaza njalo lapho wonke umuntu, kubandakanya nodokotela, bekholelwa ukuthi ngeke ngiphinde ngihambe.”

UJoe uzizwa sengathi konke anakho kungenxa kababa wakhe; ukukwazi kwakhe ukuhamba kanye nethalente lakhe lomculo. Uthe: “Ungifundise konke engikwaziyo ngomculo.

“Ngiyakhumbula ngemuva komngcwabo wakhe kwakumele ngenze isinqumo sokuyocula kwi-Black Consciousness Awareness Concert.

“Ngathatha isinqumo sokuthi ngihambe ngiyoculela yena ubaba.”

Ngawo lowo nyaka, owayengunkosikazi wakhe wamthumelela ngamaphepha esehlukaniso.

Impilo yakhe yaphinde yaya esimeni esingesihle futhi uthi wayengenawo amandla okulwa nakho.

“Ngilahlekelwe yikho konke ebengikwakhile eminyakeni edlule,” kusho yena.

UJoe uchaze ukuthi ngesikhathi ehamba ezama ukuzuphilisa, ubengasakholelwa othandweni noma ebesaqhubeka ethandana nabantu.

“Unkosikazi wami wamanje, uNonhlanhla Xaba, ubengomunye wezintokazi ebengithandana nazo ngokunganaki. Kodwa saphinde saxhumana futhi sanquma ukwakha umndeni ndawonye ngowe-2016. Ngowe-2019, sahlanganisa ubudlelwane bethu ngokusemthethweni.

“Ngosizo lwabaculi asebekhulile, abafana noSipho ‘Hotstick’ Mabuse , uSteve Kekana kanye noBabsy Mlangeni ngakwazi ukuphinde ngizithole.

“Ngikholwa ukuthi sisekhona iskhathi sokwakha kabusha, noma ngabe kunzima kanjani.”

Ngesikhathi somvalelo, uJoe waguqula elinye lamagumbi okulala emzini wakhe KwaThema laba isitudiyo. Yilapho ebematasa ngengoma yakhe yothando esazokhishwa ethi ‘Lukhanji’ – okukhona kuyo uSliq Angel.

Ugxile kakhulu kuphrojekthi yakhe yokuthuthukisa umculo, i-Art East Centre, esebenza ukuvundulula ithalente elisha e-Kurhuleni.

Indodakazi kaJoe uNayende Xaba eneminyaka engama-20, ibengomunye wabaculi bokuqala ukusayinwa.

Izihloko zakamuva