UJabu Mabuza (1958 – 2021): Usebenze ngobuqotho ukuletha ushintsho

Lungani Zungu

Ngesikhathi eneminyaka eyi-18, uJabulane “Jabu” Mabuza wajoyina abafundi ababhikishayo mhla ziyi-16 kuNhlangulana ngowe-1976 e-Soweto bephikisana nohlelo lwemfundo yaBantu.

Ukubamba iqhaza kwakhe ekuvukeleni umbuso kwaholela ekumisweni kwakhe esikoleni.

Ngemuva kweminyaka engama-45, lo somabhizinisi oneminyaka engama-63 uphefumule okokugcina ngoLwesithathu ngosuku izwe elikhumbula ngalo abafundi ababelwela inkululeko base-Soweto.

UMabuza ushone ngemuva kwezinkinga ezihlobene ne-Covid-19, kusho umndeni wakhe.

Ekhulela eMpumalanga izinkinga bezilakanyelana kuMabuza nomndeni wakhe bathuthela eGoli ngesikhathi esaseyibhungu.

Yilapho umoya wakhe webhizinisi wavuka khona.

UMabuza waqala ngokushayela itekisi futhi waba nezakhe izimoto futhi ngokuhamba kwesikhathi wajoyina umkhakha wezinkampani.

Uchaze eyakhe indlela eya empumelelweni ngokuthi ube “nezikhathi ezinzima nezimbi” kodwa akukho okungaphazamisa uhambo lwakhe.

“Ngiyabusaba ubumpofu ngoba ngiphuma kubo. Ngingenza noma yini ukuthi ngingabuyeli kubo,” ucashunwe esho kanjalo ngowezi-2015.

Phakathi kwezikhundla abekade enazo phambilini kubalwa ukuba yi-CEO ye-Tsogo Sun Holding, i-CEO yakwa-Telkom kanye nosihlalo webhodi lakwa-Eskom ngowezi-2018.

Ngemuva konyaka, waqokwa njengebamba lesikhulu esiphezulu senkampani esebenza ngamandla kagesi.

Ngesikhathi kufika ingcindezi yokuthi ashiye isikhundla sokuba yibamba lesikhulu esiphezulu kwa-Eskom ngowezi-2020, akazange aziphindiselele kodwa washiya ngokuthula.

Encwadini yakhe yokwesula ayibhalele uMengameli uCyril Ramaphosa, uMabuza waxolisa ngokwehluleka ukukhipha u-Eskom ezinkingeni zayo okubalwa kuzo ukucishwa kukagesi.

USipho Maseko, intanga yakhe yesikhathi eside futhi ophethe njengamanje kwa-Telkom, uthe uMabuza ubengekhongcwele.

“Wayenamaphutha njengathi sonke. Wayengumuntu futhi wayefanelekile ukwenza amaphutha. Kodwa wayeyindoda eqotho.”

UMabuza ushiye ngemuva umkakhe, uSiviwe, nezingane ezintathu.

Umndeni wakhe usazomemezela imininingwane yomngcwabo wakhe.

Izihloko zakamuva