UHunter uthole umklomelo ohlonishwa kakhulu ngeminyaka ayichithe esindisa izintandane zobhejane

Dylan Bettencourt

UHunter Mitchell akayena nje umfana ofana nabanye. Eneminyaka eyi-14 nje kuphela, usethole umklomelo ohlonishwa kakhulu emhlabeni wokulondolozwa kwemvelo.

UHunter wayeneminyaka eyisishiyagalombili kuphela ngesikhathi eqala ukuba sematheni emazweni angaphandle ngomsebenzi wakhe wokusindisa obhejane abayizintandane. Kusukela lapho, le nsizwa yaseKapa isebenze ngokuzikhandla ukusindisa lezi zilwane ezisengozini.

Umsebenzi wakhe usanda kuklonyeliswa ngendondo yamazwe omhlaba, iDiana Award, eqanjwe ngegama likaPrincess Diana ongasekho.

Umklomelo unikezwa “abantu abasha abavelele abazidela futhi bagcina ushintsho oluhle emphakathini, bekhumbula uDiana, iNkosazana yase-Wales.”

Abamukeli bomklomelo ohlonishwayo baneminyaka ephakathi kweyi-9 nama-25.

Lo mlondolozi wemvelo osemusha unikezwe lo mklomelo emcimbini obu-online mhla zi-1 kuNtulikazi, usuku okwakuzoba ngelokuzalwa lukaPrincess Diana.

Eminyakeni emihlanu selokhu uHunter aqala ukuqoqa imali yokuxhasa obhejane bezingane, useqoqe imali engaphezu kwezi-R400,000.

Le nsizwa ithe umsebenzi wayo waqala ngephrojekthi ebizwa ngokuthi i-“Raise the Baby Rhino with Hunter” ukusiza ukusindisa ubhejane olahliwe obizwa ngo-Osita, owatholwa e-Aquila Private Game Reserve e-Western Cape ngobusuku bokugcina onyakeni wezi-2015.

Ngemuva kokuthi u-Osita esindisiwe futhi ebuyiselwe endle, uHunter ubone lapho ukuthi ukusindisa obhejane yilokho afuna ukukwenza.

Uhambo lukaHunter lokuqoqa imali lubone izingxoxo zenzeka ezikoleni, emicimbini yezinkampani nakwezinye izinhlangano. Wethule ukuqoqwa kwamasokisi obhejane ngonyaka wezi-2019 okwakuxhaswe abakwa-Pick n Pay. Izifonyo zobhejane zidayiswa e-Kruger National Park ngokweseka ukuqoqwa kwezimali kukaHunter.

Ukuqokwa kukaHunter kwaqhamuka kuDkt Johan Marais, umsunguli we-Saving the Survivors. UHunter uthe unethemba lokuthi ngelinye ilanga uzolandela ezinyathelweni zikaDkt Marais futhi abe udokotela wobhejane.

Umthombo wesithombe: @CultureTrip

Scrolla World Cup Quiz