Uhulumeni waseKZN nezinhlelo zokulwa nobugebengu obenzeka emngceleni

Lubhalwe nguMlungisi Gumede

Emzamweni wokuqeda ubugebengu obenzeka emngceleni, eManguzi, ophakathi kwelakuleli ne-Mozambique, uhulumeni wesifundazwe wakha udonga olukhulu lukakhonkolo olungamakhilomitha ayisishiyagalombili.

U-R271 million ubekelwe ukwakhiwa kwaloludonga.

Le ndawo idume ngokudunwa kwezimoto okuthiwa kwenziwa abantu base-Mozambique abantshontsha izimoto kuleli bazeqise umngcele.

UNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNomusa Dube-Ncube, uyalele uMnyango wezokuThutha ukuthi usheshe uqale ukwakha udonga ukuze baqinise imizamo kahulumeni yokunqanda lobugebengu.

UDube-Ncube uthe ukwakhiwa kodonga lukakhonkolo lokuqala olungamakhilomitha amahlanu seluqalile.

Lolu donga, oluphinde lubizwe ngokuthi i-New Jersey Barriers, luzoqala emngceleni we-Isimangaliso Wetlands Park bese ludlulela emngceleni osentshonalanga ye-Tembe Elephant Park.

“Sifuna ukubhekana nodaba lwemingcele kube kanye,” kusho uDube-Ncube.

Lolu hlelo ludinga abasebenzi abaningi, abantu bendawo okuhlanganisa nentsha nabesifazane bakwaMhlabuyalingana abazonikezwa ithuba lokusebenza. I-modified New Jersey Barriers isendaweni yaseMkhanyakude.

Ukuntshontshwa kwezimoto sekuze kwaphoqa ukuthi uhulumeni enze ezinye izindlela zokungenelela kule ndawo, okuhlanganisa ukuthuthukisa isiteshi samaphoyisa eManguzi, ukwandisa izimoto zamaphoyisa nokuvula isiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwana endaweni yakwaSkhemelele.

Ukungenelela kwehlise isibalo sezigameko. Kodwa-ke, ukuqubuka kwakamuva  okuhlanganisa nokubulawa ngesihluku kwabaholi bendawo kanye nalabo abalwa  nobugebengu kukhathaze kakhulu uhulumeni kanye nomphakathi waseMkhanyakude.

UJudah Mthethwa, uSandile Tembe kanye noMntwana uZakhele Tembe, abaholi bomphakathi abaqavile abalwa nobugebengu obenzeka emgceleni, basanda kudutshulwa abahlaseli abangaziwa ezigamekweni ezahlukene. UMntwana uTembe wayeyisihlobo seNkosi yaKwaTembe iNkosi uMabhudu Tembe.

 “Kumele siqhubeke nokusebenzisana ekulweni nobugebengu emiphakathini yethu.

 Uhulumeni uzodlala indima yakhe, sinxusa abantu baseMkhanyakude ukuthi basebenzisane nathi ukuqinisekisa ukuthi abenzi bobugebengu abeqa imingcele bayagwetshwa,” kusho uNkk Dube-Ncube.

Izihloko zakamuva