Uhulumeni wase-EC uzishaya isifuba ngokuhlinzeka ngezidingo phezu kwezikhalo 

Lubhalwe ngu-Anita Dangazele

Njengoba zikhula izikhalazo ngokuphulwa kwamalungelo abantu kanye nokushoda kokulethwa kwezidingo e-Eastern Cape, uhulumeni wesifundazwe oholwa yi-ANC uthi uwenze ngempumelelo umsebenzi awuthunywa ngo-2019.

Kwinhlangano elwela amalungelo abantu, i-SA Human Rights Commission (SAHRC) e-Eastern Cape kugcwele izikhalazo mayelana nokushoda kwezidingongqangi, okuhlanganisa ukungatholakali kwamanzi ahlanzekile, ukungathuthwa kwendle ngendlela efanele kanye nokungalungiswa kwemigwaqo. Kukhona nezinselelo ezinkulu ekuhlinzekeni ngokunakekelwa kwezempilo kanye nemfundo.

Imenenja ye-SAHRC e-Eastern Cape, uDkt Eileen Carter ithe amadolobha amabili esifundazwe, iBuffalo City neNelson Mandela ahamba phambili ngokwesibalo sezikhalazo ezitholiwe.

Uthe ikhomishini ithole izikhalazo ezingu-667 ngonyaka wezimali odlule.

UCarter uthe izikhalazo zabampofu ezimayelana nokungakutholi ukudla nokusebenzisa amanzi nezilwane kanye nokushoda kwezindlu zangasese ezifanele yizinkinga ezidinga kungenelelwe ngokuphuthuma.

“Ukulamba kwezingane akuyona nje indaba yamalungelo abantu, kuyindaba yokuziphatha. Ukwabelana ngamanzi nezilwane akukhona nje ukwephulwa kwamalungelo abantu, kuyindaba yesithunzi somuntu,” kusho yena.

Yize izinkulungwane zabantu esifundazweni zisebunzimeni, uNdunankulu wase-Eastern Cape u-Oscar Mabuyane uncome uhulumeni wakhe ngomsebenzi owenzile.

“Impela sizifezile izithembiso zango-2019 ngaphandle kokwehluleka,” esho.

Ubekhuluma engqungqutheleni yesigungu esiphezulu se-ANC eGqeberha ngoMsombuluko.

UMabuyane ujube izikhulu zakhe zesifundazwe ukuthi ziqinisekise ukuthi ukulethwa kwezidingo kubantu kuyaphumelela ezinyangeni ezandulela ukhetho.

“Ezinyangeni ezine ezizayo, sizohlanganisa zonke izinzuzo futhi siqinisekise ukuthi izinto zenziwa ngokushesha,” kusho uMabuyane.

Udalule ukusabela ngokushesha ezindabeni zamanzi nokuthuthwa kwendle kanye nokwesekwa kosomabhizinisi njengezinto ezimqoka ekumele babhekane nazo.

“Le miyalelo engenhla ithathwe okhethweni luka-2019 futhi sizoyiphendula yonke ngokushesha,” kusho uMabuyane.

Isithombe esingenhla: Isimo esingesihle esiphilwa umphakathi waseKariega eNelson Mandela Bay.

Umthombo wesithombe: Kunikeziwe

Izihloko zakamuva