Uhulumeni usucele Ithala lifake igxalaba ekusizeni osonkontileka abaphakela izikole

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Uhulumeni waKwaZulu-Natal usecele ibhange Ithala ukuthi lingenelele odabeni lwethenda yokuphakela izikole esifundazweni.

Ibhange lizosiza osonkontileka ngemali ukuze bakwazi ukusabalalisa ukudla kuso sonke isifundazwe.

Lesi simemezelo senziwe ngoLwesine nguNdunankulu waKwaZulu-Natal, uNomsa MaDube Ncube ngesikhathi kunesithangami sekhabhinethi yesifundazwe emahhovisi oMnyango wezeMisebenzi yoMphakathi eThekwini.

Lesi sivumelwano siza ngemuva kokuthi osonkontileka, iningi labo eliqhuba amabhizinisi amancane bekhungathekile ngemuva kokunqatshelwa Ithala ukuthi libaboleke imali yokusabalalisa ukudla ezikoleni ezingaphezu kwezigidi ezimbili zaseKZN.

Ithala belithi amabhizinisi abo awathembekile futhi awasimeme njengoba bebhekene nesiphithiphithi ngohlelo lokudla luka-R2.1 billion olumataniswa ne-Pacina Pty Ltd.

Umdonsiswano mayelana nalethenda uholele ekutheni izinkulungwane zezingane zesikole zintule ukudla ezikoleni.

Izikole esifundazweni sonke zisabhekene nezinkinga zokusatshalaliswa kokudla.

Ezindaweni zaseMtubatuba ngaphansi kwesiFunda uMkhanyakude imiphakathi inikela ngo-R20 umzali ngamunye ukuze izingane zithole ukudla esikoleni.

“Umnyango ubeke izinhlelo ezifanele zokuqapha ukulethwa kwezidingo futhi zonke izinkokhelo zangoMbasa, uNhlaba noNhlangulana sezikhokhelwe bonke osonkontileka. Ezinye izinkokhelo zangoNhlangulana zenziwe ngeledlule kanti uMnyango uzoqhubeka nokukhokha kusasa (ngoLwesihlanu),” kusho uMaDube Ncube.

Uthe udaba lwe-Pacina, okuyinkampani enkulu ehlinzeka ngokudla ludingidwa ngabammeli bayo kanye nomgcinimafa wesifundazwe.

“Inhloso ukubheka ukuthi ingakanani impahla ekhishwe yi-Pacina ukuze bezokhokhelwa imali yabo. UMnyango unethemba lokuthi lolu daba uzoluphothula maduze,” kusho uMaDube Ncube.

Esithombeni esingenhla: Ikhabhinethi yase-KZN ikhuluma nabezindaba mayelana nethenda yokuphakela izikole ukudla

Umthombo wesithombe: Gcina Ndwalane (Ihhovisi likaNdunankulu)

Izihloko zakamuva