Uhulumeni usolwa ngokwenqaba ukuxhasa isikhumbuzo saseSandlwana ngezimali

Lubhalwe nguCelani Sikhakhane

Kube nokushuba kwesimo kubaholi bakahulumeni emcimbini wokukhumbula impi yaseSandlwana eNquthu, KwaZulu-Natal ngemuva kokuthi uhulumeni wesifundazwe esolwe ngokwenqaba ukuxhasa umcimbi nokuhlukumeza izimeya zendawo.

IMeya yaseNquthu ebithukuthele igane unwabu uMnuz uLindokuhle Shabalala utshele i-Scrolla.Africa ukuthi uhulumeni wesifundazwe wenqabile ukulungisa umgwaqo owubhuqu oya entabeni yaseSandlwana ngaphambi kwalo mcimbi wesikhumbuzo ekubeni kungumgwaqo wesifundazwe.

Uthe izikhulu zikahulumeni wesifundazwe zifike ngosuku lomcimbi futhi zinqabe nokuthi kugxunyekwe amatende kamasipala ahlinzekelwe ukuthi kuhlale imiphakathi yakule ndawo.

“Basitshele ukuthi abanayo imali ngakho ngeke baxhase lo mcimbi. Kudingeke ukuthi sihlinzeke amakhulukhulu amabutho ngezindawo zokulala nokudla kusuka ngoLwesithathu njengoba ebezokwenza imikhuleko eyenziwa ngokwesintu ukukhumbula okhokho abasala kule ntaba.

“Sigxumeke amatende saqede sayolungisa umgwaqo ngoba bethi abanayo imali. Siphinde sahlinzeka ngamatekisi angu-50 ukuze imiphakathi ihambele lo mcimbi. Bagxumeke itende lamalungu ephalamende nosopolitiki kanye nelinye elincane leSilo kuphela. Kuthe ngemuva kwalokho bafika sebezoseyisa bevimba nokuthi ngikhilume kulo mkhosi ukuba ngamukele izihambeli njengoMeya wendawo,” kusho uShabalala obedinwe ethelwa ngamanzi intukuthelo.

UShabalala ubekhala nangokuthi ubevinjwa nanokuthi ayohlala phambili neSilo nabaholi .

“Baze banginqabela nokuthi ngihlale nabo neSilo. Kuze kwadingeka ukuthi ngiziphoqe kubo nakhona ngisizwe ukuhamba ngayolanda isihlalo ngabuya naso ngahlala ngenkani. Kumele bayibeke eceleni ipolitiki kulezi zinto basivumele sonke ukuthi sisebenze ngobumbano nokuthula,” kusho uShabalala.

Okhulumela uMnyango wezobuCiko namaSiko KwaZulu-Natal, uMnuz Nathi Oliphant uthe kuyiqiniso ukuthi imali bebengenayo ngenxa yemicimbi yangonyaka owedlule ethathe yonke imali.

Uthe lokhu kudalwe ukwenyuka kwamanani ezinto kwase kushayeka isabelo sabo esisuke sibhekene nalolu hlobo lwemigubho kaZulu.

“Le micimbi siyayihlela kodwa ngenxa yokwehla kwamandla emali nokwenyuka kwezinto, sibe nezinselelo zokuxhasa ngokugcwele umcimbi wesikhumbuzo sempi yaseSandlwana. Ngomhlaka-18 kuMasingana obekuyisonto eledlule, sihlangane enkosini yakwaMazibuko nohulumeni kanye nomasipala ukuze sidingide izingqinamba zethu. Umphathi kamasipala waseNquthu uzinikele ngokusiza ngezimali ezinye zezinhlelo,” kusho u-Oliphant.

Uthe umasipala weTheku usize ngokuthutha amabutho aqhamuka ezingxenyeni zeTheku. Uqhube wathi mayelana nokuvinjwa kweMeya uShabalala ukuba ikhulume, kube ngaphezu kwamandla ngoba lolu hello obelulawulwa iNdlunkulu kaZulu.

“Mayelana nomgwaqo kungaba kuhle uthinte uMnyango wezokuThutha ukuba uziphendulele ngoba uhlelo oluqondene nawo lolu lokulungiswa komgwaqo. Mayelana nezikhulumi iSilo asithandi izikhulumi eziningi. Yingakho uhlelo belulufishane lwezikhulumi futhi nokuphathwa kwalo beluphethwe uNgqongqoshe uNtuthuko Mahlaba ngoba uMnyango wakhe lo obusingethe umgubho ebambisene noNgqongqoshe uBongi maSithole-Moloi naye obengene ngoba ephethe uMnyango wamakhosi,” kuchaza u-Oliphant.

Uncome umasipala waseNquthu ngomsebenzi wabo oncomekayo wokuhlela lo mcimbi ngempumelelo kanye nokutakula uhulumeni wesifundazwe.

Esithombeni esingenhla: Kushube emcimbini wesikhumbuzo sempi yaseSandlwana njengoba uhulumeni wesifundazwe esolwa ngobuxhwanguxhwangu nokwenqaba ukuxhasa umcimbi wesizwe samaZulu.

Umthombo wesithombe: Celani Sikhakhane

Izihloko zakamuva