UHULUMENI UGXEKA IPHEPHANDABA I-PRETORIA NEWS

UMnyango wezeMpilo usugxeke i-Pretoria News mayelana nokuchicilela izindaba ezingekho yezingane eziyishumi ezizelwe.

Ngemuva kwendaba yokuzalwa kwezingane eziyishumi, iphephandaba i-Pretoria News laveza ukuthi uhulumeni wafihla lokho, lasola namaphoyisa ngokuthi abophe lo mama okuthiwa ubesolwa, uGosiame Sithole (ongenhla).

Esitatimendeni sabezindaba, uhulumeni uthe “ukufihla ukuzalwa kwezingane eziyishumi ngabaphathi bezempilo ‘kuyizinsolo ezinkulu’ futhi kubukeka kuyiphutha lobuntatheli. Angeke kuzalwe izingane eziyishumi noma eziyisishiyagalombili ziyazalwa bese bungabibikho ubufakazi bokuthi zikuphi.”

Umnyango uthe “sizithatha ngokukhulu ukubaluleka lezi zinsolo ezibhekiswe kuhulumeni nakubasebenzi bezempilo,” wengeza ngokuthi “awukho umlando wokuzalwa kwezingane eziyishumi kunoma yiziphi izikhungo zezempilo zomphakathi nezizimele e-Gauteng.”

Uhulumeni umeme i-Independent Media “ukuthi isize uNkz Sithole ukuthi aqhubeke nesikhalazo kuMsombululi Wezempilo ngokuphathwa kabi kwesiguli kunoma yisiphi isikhungo sezempilo”.

Izihloko zakamuva