Uhulumeni ugunyaze imithi yokugoma eyizigidi ezingama-20 ye-Pfizer – kodwa ukukhishwa kwayi kusalokhu kuhamba kancane

Dylan Bettencourt

UMnyango Wezempilo waseNingizimu Afrika wamukele imithi yokugoma i-Covid-19 eyizigidi ezingama-20 evela enkampanini eyenza imithi ebizwa nge-Pfizer.

Lo muthi wokugoma ophindwe kabili kulindeleke ukuthi ufike eNingizimu Afrika emasontweni amabili ezayo.

Imithi yokugoma eyizigidi ezingama-30 yakwa-Johnson & Johnson isivele isendleleni.

Ngaphandle kwalezi zinombolo ezethembisayo, yidlanzana kuphela lemithi yokugoma esakhishiwe kuze kube manje – okubalwa izi-5 700 ngosuku.

INingizimu Afrika isisesigabeni sokuqala sokukhishwa kwemigomo okubandakanya kuphela abasebenzi bezempilo abasagonywa okwamanje.

Isigaba sesibili sokukhishwa kulindeleke ukuthi siqale ngoNhlaba futhi sizoqhubeka kuze kube nguMfumfu. Isigaba sesibili sizovumela abasebenzi ababalulekile, abantu abangaphezu kweminyaka engama-60 kanye nalabo abanezifo ezithile ukuthi bagonywe.

Uhulumeni ufuna isigaba sesibili sokukhishwa ukuthi kugonywe abantu baseNingizimu Afrika abayizigidi eziyi-13 esikhathini esiyizinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuthi isigaba sesithathu siqale ngoLwezi. Zintathu izigaba ezibhekiswe kubantu baseNingizimu Afrika.

USolwazi uGlenda Gray, oyisikhulu esiphezulu se-Medical Research Council, ukholelwa ukuthi le mithi emisha yokugoma izosheshisa inqubo yokukhishwa, kodwa wathi inqubo yokugoma iyinkinga kakhulu kunalokho abantu abakucabangayo.

Uthe: “Izitsha ze-Pfizer zinemithamo eyisithupha isitsha ngasinye kanti ezakwa-Johnson & Johnson zimbili. Abasebenzi bethu abagomanayo  kudingeka bazi ukuthi ungena kanjani umuthi esirinji futhi baqinisekise ukuthi abekho ngaphansi kwesikalo noma abeqisi, okuyinto edinga ukulandelwa kahle ngendlela yenqubo ukuqinisekisa ukuqapha kanye nokuphepha okubucayi.”

Isithombe: @ITV

Izihloko zakamuva