Uhlelo lukaNdunankulu luqashe izinkulungwane zabantu

Izinkulungwane zabafuna imisebenzi zihlangane e-Orlando Stadium e-Soweto ngoLwesine ukuzolanda izincwadi zokuqokwa ezikhundleni ezikhangiswe nguHulumeni wase- Gauteng.

Lo mcimbi uveza igxathu elibalulekile ohlelweni lukaNdunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi lokuqasha abantu abaningi.

Lolu hlelo oluqanjwe ukuthi Nasi iSpani, seliqashe abangaphezu kuka-12,000 kulo nyaka esifundazweni sonke ukuze bafeze izindima zabo njengabaqaphi abavimbela ubugebengu kanye nabasebenzi bokulawulwa kwemfucuza.

Okukhombisa ukuthi abantu abangasebenzi bakulangazelela kangakanani ukuthola imisebenzi kuvezwe izicelo zemisebenzi ezingu-1.2 million kwezingu-8 000 ebezikhangiswe uhulumeni wesifundazwe.

Izinga lokuntuleka kwemisebenzi lifinyelele ku-32.9% ngendlela emangalisayo ngekota yokuqala ka-2023.

Ebhekene nalesi simo somnotho esiyinselele, uNdunankulu uLesufi usalokhu eqinile ekuzinikeleni kwakhe ekuvuleleni abantu bakhe amathuba emisebenzi.

Isifiso sakhe ukudala amathuba emisebenzi angu-80 000 esifundazweni sonke ngaphambi kokuphela kwehlandla lakhe lokubusa.

Luhlanganiswe nguMbhali we-Staff

Esithombeni esingenhla: Nasi iSpani

Umthombo wesithombe: Twitter

Izihloko zakamuva