Uhlelo lokufundisa abafundi nge-albinism

Lubhalwe nguKhaya Ndaba

U-Anneline Mathiba uyaziqhenya ngokuphila ne-albinism.

Usungule inhlangano ezonika amandla labo abanesimo esifanayo nokuthi isabalalise ukuqwashisa kulabo abangenalo ulwazi.

Ngaphandle koxhaso uyakhombisa ukuthi le nhlangano ingasebenza uma ebekezela futhi ekholelwa emsebenzini wakhe wokulwa nokucwaswa kwabantu abaphila ne-albinism.

UMathiba ungumsunguli we-Proud Albinism okuyinkundla yokumodela, ezokuzijabulisa kanye nemfashini.

Le nhlangano ihlose ukwakha ukuzethemba kubantu abaphila ne-albinism ngezinhlelo zabo zokwakha ukuzethemba namakilasi afundisa izingane kanye nabantu abadala ngesimo sabo. Bavame ukubhekana nokucwaswa emiphakathini yabo.

I-Albinism isimo sofuzo esivimbela umzimba ekukhiqizeni umbala owanele noma i-melanin ukuvikela isikhumba elangeni.

Isinyathelo sika-Anneline sokusungula i-Proud Albinism siyazixhasa futhi sincike ephaketheni lakhe ukuze iqhubeke nokusebenza. Waqala lolu hlelo ngo-2019 erenki yamatekisi i-MTN, eGoli.

Umsebenzi omangalisayo owenziwa ngowesifazane (33) uholele ekutheni athole ukwamukelwa okuhle okwamkhuthaza ukuthi enze umbukiso wemfashini. Ingeyokuqala yohlobo lwabaphila ne-albinism futhi yaba impumelelo enkulu.

Uphinde waba ingxenye yohlelo i-Mama I Want the Black in You olwavulwa e-Market Theatre eGoli futhi ludingida udaba lokucwaswa kwabantu abaphila ne-albinism.

UMathiba usanda kusebenzisana nombhali wezincwadi zezingane waseKapa, uShirley Gunn ukusabalalisa incwadi ethi-Understanding Albinism ezikoleni zamabanga aphansi nokuthi bafundise abafundi nothisha ngesimo se-albinism.

“Kubalulekile ukuthi abafundi bazi ngesimo ‘sethu’. Asiboni kahle ngakho-ke, izingane eziphila ne-albinism zidinga ukuhlala phambili ekilasini. Othisha kumele bazi ukuthi kumele babhale ngoshoki omhlophe ukuze izingane zibone kahle,” kusho uMathiba etshela i-Scrolla.Africa.

“Ngokusobala kufanele sinciphise isikhathi esisichitha elangeni ngakho othisha kumele bakuqaphele lokhu esikoleni.”

UMathiba uhlela ukuqhubeka nomsebenzi wakhe ngo-2023 nokuthuthukisa ubudlelwano obuningi bokuhlinzeka ngokunakekelwa kwamehlo kubantu abaphila ne-albinism.

Inhloso yakhe ukuthola uxhaso lwangaphandle kanye nabaxhasi ukuze bamsize emsebenzini wakhe nokwenza eminye imikhankaso yokuqwashisa nge-albinism kanye nokukhubazeka.

Abanye abantu kuleli banamazinga e-albinism afinyelela phezulu njengoba itholwa umuntu oyedwa kwabangu-1,000.

Esithombeni esingenhla: U-Anneline Mathiba 

Umthombo wesithombe: Sithunyelwe

Izihloko zakamuva